VD predsednice Osmani raspustila sedmi saziv Skupštine Kosova i zakazala prevremene parlamentarne izbore za 14. februar

Na osnovu ustavnih odgovornosti i presude Ustavnog suda br. KO- 95/20, kao i nakon diskusija sa parlamentarnim partijama i Centralnom izbornom komisijom, v.d. predsednice dr Vjosa Osmani je donela odluku da raspiše izbore i da odredi 14. februar 2021. godine kao datum za održavanje prevremenih parlamentarnih izbora.

Ovom odlukom CIK je upućen da preduzme sve neophodne postupke za organizovanje i održavanje izbora za Skupštinu Republike Kosovo. VD predsednice je takođe donela dekret o raspuštanju sedmog saziva Skupštine Republike Kosovo.