VD predsednice Osmani izrazila saučešće porodici Smaka

Vršilac dužnosti predsednoce dr Vjosa Osmani poslala je telegram saučešća porodici Smaka povodom smrti Rize Smaka.

Ceo telegram v.d. predsednice Osmani porodici Smaka: 


Poštovana porodico Smaka, 


S bolom smo primili vest o smrti g. Rize Smaka. On je doprineo oblasti jurisprudencije, budući da je bio i član Komisije za sastavljanje Ustava Republike Kosovo. Takođe je bio jedan od potpisnika Deklaracije nezavisnosti Kosova. Profesor Smaka dao je doprinos i u parlamentarnom životu Kosova, budući da je bio poslanik 2008-2011. godine.


Poštovana porodico Smaka, živite sa najlepšim sećanjima na njega, jer je on za sobom ostavio bogato univerzitetsko i političko nasleđe! 


U ovim teškim trenucima za vas, saosećam sa porodicom Smaka! 


Neka mu je večna slava!