VD predsednice Osmani imenovala novu članicu CIK-a

VD predsednice Republike Kosovo dr Vjosa Omsani imenovala je gđu Gordanu Laban Zuvić kao predstavnicu Srpske liste u Centralnoj izbornoj Komisiji.

Gđa Laban Zuvić je imenovana za članicu CIK-a nakon što je g. Nenad Rikalo oslobođen te dužnosti u novembru.


Ona će završiti prethodni mandat koji je započeo g. Rikalo.


Na svečanosti polaganja zakletve gđe Zuvić Laban bila je prisutna i predsednica CIK-a gđa Valdete Daka.