VD predsednice Osmani dočekala je na sastanku komandata KFOR-a generala Michele Rissija

VD predsednice Osmani sastala se sa komandatom KFOR-a generalom Michele Rissijem.

Gđa Osmani je sa njim razgovarala o poslednjim događajima u zemlji i o saradnji između domaćih institucija i KFOR-a.


VD predsednice Osmani je obavestila generala Rissija o koracima koje preduzimaju domaće institucije radi očuvanja nacionalnog jedinstva i autentičnog funkcionisanja institucija.


VD predsednica Osmani se zahvalila generalu Rissiju na angažovanju KFOR-a u očuvanju mirne i sigurne sredine na Kosovu.