V.d. Predsednice Kosova, Dr. Vjosa Osmani prekida mandat članu Srpske liste u CIK-u

V.d. Predsednice Kosova, dr. Vjosa Osmani, na osnovu Ustava Republike Kosovo, danas je donela odluku da prekine mandat u Centralnoj izbornoj komisiji, predstavniku Srpske liste, g. Nenad Rikalo.

Ova odluka je doneta nakon što je g. Rikalo pre nekoliko dana od strane Vlade Srbije zauzeo visoku poziciju u takozvanoj „Kancelariji za Kosovo“.

 

„U skladu sa članom 90. Ustava Republike Kosovo, članom 6. Zakona br. 03/L-094 o predsedniku Republike Kosovo (SL, br. 47, 25. januar 2009. godine), članom 61. (stav 5., tačke a i d) Zakona br. 03/L-073 o opštim izborima u Republici Kosovo (SL, br. 31, 15. jun 2008. godine), članom 3. (stav 4.) Uredbe (P) br. 02/2016 o organizacionoj strukturi Predsedništva (08.09.2016.), kao i uzimajući u obzir pismo Centralne izborne komisije, primljeno u Kancelariji predsednika 20.11.2020. godine (Br. prot.: 1240) “ donosi: Odluku: 1.  G. Nenad Rikalu se prekida mandat kao člana Centralne izborne komisije Republike Kosovo. 2. Odluka stupa na snagu danom potpisivanja“, navodi se u odluci v.d. Predsednice Osmani.