VD predsednice dr Vjosa Osmani-Sadriu stavila van snage četiri dekreta za konzule u Pragu, Ljubljani, Skoplju i Tirani

U skladu sa svojim ustavnim odgovornostima i na osnovu diplomatsko-konzularnih praksi v.d. predsednice dr Vjosa Osmani-Sadriu danas je stavila van snage četiri dekreta za generalne konzule, konkretno za generalne konzule u Pragu, Ljubljani, Skoplju i Tirani.

Što se tiče prva tri slučaja, na osnovu diplomatske i konzularne prakse, generalni konzulati, po pravilu se ne otvaraju i generalni konzuli se ne imenuju u istom gradu u kojem se nalazi i ambasada. Šta više, na osnovu poslatih informacija za ove generalne konzule ne postoji egzekvatura/ saglasnost od države domaćina. A što se tiče četvrtog slučaja, konzula u Tirani, v.d. predsednica Omsani je odlučila da dekret stavi van snage o imenovanju generalnog konzula u skladu sa predlogom Ministarstva za inostrane poslove, predlog koji prethodni predsednik nije uzeo u obzir.


Kao rukovodilac spoljnom politikom v.d. predsednica je posvećena zaštiti zakonitosti i profesionalnosti tokom imenovanja u spoljnu službu. Ona će nastaviti da insistira da se ne prevaziđe kvota političkih imenovanja, koja je predviđena Zakonom o Ministarstvu inostranih poslova i da se imenuju karijerne diplomate.