VD predsednice dr Vjosa Osmani sa porukom o izbornom procesu u Podujevu i Severnoj Mitrovici

Osmani: Realizovanje prava na glas, osnov demokratije

Republika Kosovo dokazala je da je sposobna da organizuje slobodne, fer i demokratske izbore preko kojih su građani, glasajući, pokazali da je pravo da biraju i da budu izabrani osnov demokratije i poštovanja političkih sloboda!


Čestitam svim građanima Podujeva i Severne Mitrovice na pokazanoj odmerenosti tokom čitavog ovog procesa i pored činjenice da je realizovan u vreme pandemije.


Čestitam Centralnoj izbornoj Komisiji i svima ostalima koji su se angažovali na radu i velikom angažovanju putem kojeg je postignuto organizovanje izbora prema demokratskim standardima. Zahvaljujem se takođe predstavnicima civilnog društva na angažovanju u posmatranju ovih izbora, kao i medijima na izveštavanju iz ove dve opštine!