Vanredni izbori za Predsednika Opštine Ferizaj /Uroševa održavaju se 29 Aprila 2012 godine

Predsednica Republike Kosovo, Gospođa Atifete Jahjaga danas je donela odluku da se vanredni izbori za Predsednika opštine u Ferizaj /Uroševac održe u nedelju, 29 Aprila 2012 godine.

Odluka je doneta, na osnovu clana 56, paragraf 3. tacka (c) Zakona o lokalnoj samoupravi, i clana 4. paragraf 4. te clana 11 Zakona o lokalnim izborima u Republici Kosovo, s obzirom na obaveštenje Ministarstva Administracije Lokalne Samouprave, protokolarni broj 036-354/1, nakon konsultacija sa politickim partijama i Centralnom Izbornom Komisijom.
Odlukom se nalaže Centralnoj Izbornoj Komisiji da preduzme sve potrebne postupke za organizovanje i održavanje izbora za Predsednika opštine Ferizaj/Uroševac, u skladu sa ovom odlukom i pravosnažnim zakonom.