U.D i Presidentit të Republikës së Kosovës, dr. Jakup Krasniqi uroi Presidentin e Polonisë