U Prištini je inaugurirana Ambasada Makedonije

Predsednik Sejdiu, spoljni ministar Makedonije Antonio Milošoski, ministar za inostrane poslove Republike Kosova Skender Hyseni kao i akreditovani ambasadori na Kosovu, prisustvovali su inaugurisanju Ambasade Republike Makedonije u Prištini.

Otvaranje Ambasade Republike Makedonije u našoj zemlji predsednik Sejdiu je ocenio kao posebno važan trenutak u razvoju odnosa između dve suverene države.

„Otvaranje Ambasade Makedonije u Prištini je poseban momenat u razvoju odnosa između nađe dve suverene države i izražavamo zadovoljstvo što danas na Kosovu imamo ministra Milošoskog“, istakao je predsednik Sejdiu.

Predsednik Sejdiu je govorio i o iskustvima Makedonije na putu integracija, pri čemu je naglasio da će to biti od važnosti i za Kosovo, naročito kada je u pitanju integrisanje u NATO i Evropsku zajednicu.

Osvrćući se na veoma dobru komunikaciju između dve zemlje, predsednik Sejdiu rekao je da su poslovni ljudi, te poslenici nauke i kulture sa Kosova i iz Makedonije koračali pre politike, te je bitno što je stvorena dobra osnova za komunikaciju i hrabre zakonodavne strukture obe države.

Na kraju svog izlaganja, predsednik Sejdiu je ponovio već izraženi stav na ranijem susretu s predsednikom Ivanovim da je srećna okolnost za obe zemlje to što ove procese podržavaju zajednički međunarodni prijatelji, dodajući da će se na tom putu istrajati.