Transkript konferencije za medije Predsednika Sejdiu, Predsednika Topi, Predsednika Ivanov i Predsednika Vujanović

Na kraju zajedničkog sastanka, Predsednik Republike Kosovo, dr. Fatmir Sejdiu, Predsednik Albanije, Bamir Topi , Predsednik Makedonije, Djordji Ivanov i Predsednik Crne Gore, Filip Vujanović, su održali zajedničku konferenciju za medije.

U nastavku dajemo transkript ove konferencije:

Predsedni Sejdiu: Izražavam svoje zadovoljstvo što sam imao čast da budem domaćin ovog sastanka koji sledi nakon prvog dobrog sastanka i drugog u Valoni i potom u Ohridu sa Predsednikom Topi, Predsednikom Ivanov i Predsednikom Vujanović. Glavna tema sastanka se odnosila na tokove naših dostignuća za slobodu kretanja ljudi kao važne osnove komunikaciranja i integracionih procesa.

Mogu reći da smo zajednički ocenili da postoji jedan dobar napredak u odnosu na skromni početak ali s dubokim i vrlo iskrenim medjusobnim odnosima. Ukoliko se mislilo da smo prvi sastanak u Valoni imali radi upoznavanja, što nije bio takav jer smo se mi ranije poznavali, sada možemo reči da imamo obavezu da se češće vidimo. Naš dug jeste da putem institucija zemalja postignemo da gradjani imaju bolje mogućnosti komuniciranja, slobodu kretanja ljudi i robe. Isto tako naše je nastojanje da uvek u svakoj zemlji vladanje zakona bude vrednota koja sprečava krivična dela koja mogu biti smetnja ljudske slobode. Zato danas kažemo da smo blizu praktične realizacije onoga što smo ranije nazvali balkanski Minišengen za slobodu kretanja ljudi. Ima više vrednota koje zajednički predstavljamo i za nas je važno što imamo zajedničke prijatelje i partnere.

Predsednik Topi: Najpre želim da se od srca zahvalim Predsedniku Sejdiu za ovo odlično organizovanje sastanka u Prizreu. Isto tako, želim da se zahvalim predsednicima Ivanov i Vujanović koji su se priključili ovoj inicijativi koja se neprekidno konsolidira. Sigurno da želim da se srdačno zahvalim i medijima koje s velikim interesovanjem prate ovaj sastanak, jedan sastanak koji s mog gledišta ima jednu posebnu simboliku. Zaista naš sastanak je počeo u Valoni, tačno pre godinu dana, nastavljen je u Ohridu i nastavlja da se održava danas u istorijski grad Prizren. Održava se na Kosovu koja ima jedan primetan napredak u poredjenju i sa dve prethodne godine. Svi znaju da dve godine u istoriji jedne zemlje, u istoriji naših naroda su kao kap vode u okeanu. Ali su dve godine koje pokazuju da Kosovo i njen narod su se priključili jednoj davnoj snovi koja je smatrana zajednički euroatlantski san. Mi smo zajednički kontatovali da je ojačao politički dijalog izmedju naših zemalja. Više od političkog dijaloga i ljudskog razumevanja mi zajednički želimo graditi i zajedničke objekte infrastrukture. Ja sam bio u obavezi da predočim sva ostvarenja Albanije u pravcu infrastukturnih poboljšanja prema Kosovu ovim autoputom kojim smo prošli za oko sat i 30 minuta, te autoputom u pravcu Skadra i Crne Gore, jačanjem segmenata  koridora osam, što pokazuje da Albanija naveliko radi u pravcu jačanja ovih odnosa i infrastrukturnih veza sa susednim zemljama, i da na kraju budem štedljiv u mom izlaganju,  mnogo smo razgovarali o slobodnom kretanju ljudi.Makedonija i Crna Gora su dobili status slobodnog kretanja, što nas čini radosnim da su dva naša suseda ostvarili osaj status. Albanija je na pragu dobivanja ovog statusa i primetio sam da ista radost postoji i kog  mojih kolega. I na drugim razgovorima, a i danas, ja sam izrazio moj stav da u pitanju statusa slobodnog kretanja ljudi u našem regionu nikako ne treba ostaviti daleko i slobodno kretanje gradjana Kosova, što je naišlo na razumevanje i mojih kolega i normalno da ovaj poziv jeste za naše važne evropske partnere koji, verlujem da slobodno kretanje vide kao jedno osnovno pravo svakog gradjana koji živi i radi u naš balkanski region. Naša saradnja će osetno doprineti regionalnoj stabilnosti, borbi protiv organizovanog kriminala, kontrabande, te za jačanje granićne kontrole u smislu administriranja ovih elemenata  i otvaranja granica radi kretanja ljudi i robe. Još jednom zahvaljujem časne kolege i osećam se odradovan sa ovim novim nivoom odnosa izmedju naših zemalja.

Prdsednik Ivanov: Poštovani predstavnici medija, želim vas obavestit da smo zaista imali jedan srdačan i konstruktivan sastanak, razmatrali smo mnoga pitanja i diskutovali smo više problema koji su zajednički za region, i kada smo elaborirali ono što je postignuto na poslednjem sastanku u Valoni i sada ovo ovde u Prizrenu ima evidentnih napretka u svim oblastima. Makedonija i Kosovo su rešile pitanje demarkacije granične linije, potom su uspostavile diplomatske odnose, otvarali smo i ambasade, do sada smo potpisali 6 ili 7 bilateralnih sporazuma, očekujemo potpisivanje još 5 istih. Ovo pokazuje da zakonski okvir izmedju naših dveju zemalja se regulira i da sva pitanja/ problemi koje imamo rešavamo ih institucionalno.Tako da ako smo prošli put bili na more sada smo na planini, ovo je samo metafora ili simbolika o tome kako napreduju ovi sastanci, dakle idu na više. U bilateralnim sastancima smo otvarali sva pitanja koje ima svaka država sa svakom državom, takodje smo isto to naglasili i na zajedničkom sastanku. Ukoliko uporedimo ono što je ovaj region bio pre 10 godina a kako/ šta je sada, evidentan je veliki napredak. Osim za slobodno kretanje ljudi i robe, mi već razgovaramo i o infrastrukturi, i energatici što znaći da smo mi prevazišli onaj okvir koji se idnosio samo na slobodno kretanje ljudi. Sve ovo pokazuje da se u regionu menja ambijent, ovo jeste pozitivno ogledalo za nas. Dobro je da smo zaključili da trebamo sva pitanja da rešimo putem dijaloga te da mi ne smemo imati milosti  prema kriminalu i svemu što ometa naše kretanje napred. I u tom duhu ja sam pozvao predsednike da iduće godine budu gosti u Ohridu u Makedoniji.

Predsednik Vujanović: Želim se pridružiti mišljenju mojih kolega o ovom susretu i konstruktivnom razgovoru koji smo imali u toku njega. Pozitivni efekti započeti u Valoni nastavili smo ovde u Prizrenu na Kosovu i ovo znaći da idemo pozitivnim koracima u pravcu regionalne saradnje. Govoreći o glavnoj temi, slobodnog kretanja ljudi naglasili smo da smo sve četiri zemlje osnovali jednu minišengen zonu i to je osnovno za kretanje u pravcu evropskih integracija. Poslali smo jednu poruku zemljama šengen zone da četiri zemlje ove mini Šengen zone trebaju raspolagati pravom slobodnog kretanja. Sada ovu mogućnost imaju Crna Gora i Makedonija. Albanija je na pragu dobitka ovog prava a naglasili smo da nije umesno da Kosovo ne raspolaže tim pravom i očekujemo da se takodje i Kosovo obuhvata pravom slobodnog kretanja.

Granični prelazi trebaju biti mesta gde ljudi trebaju da se vrlo kratko zaustave a da se kontroliraju svi kanali krijumčarenja. Takodje slobodno kretanje, po našem, jeste osnov svih razvoja, jeste osnova sveopštih integracija. Isto tako smo konstatovali da je slobodno kretanje dobra poruka za integracije i ekonomija u ovom smislu, zajednički zaključujući, nema evropske budućnosti bez saradnje ovog regiona.

Predsednik Sejdiu je za nas bio jedan odlični organizator ovog sastanka.

U nastavku konferencije predsednici su odgovarali na pitanja novinara.

Pitanje: Ovo je treći sastanak, koje je konkretno dostignuće ovog sastanka i koju ćete vi poruku preneti, ne samo narodima nego i liderima drugih zemalja Balkana?

Predsednik Topi: Pre današnjeg sastanka, pozivam se na sastanak u Valoni, za godinu dana se mnogo toga dogodilo: jedno oslobadjanje odnosa izmedju Kosova i svih zemalja koje mi ovde predstavljamo, uspostavljeni su diplomatski odnosi izmedju  Kosova, Makedonije i Crne Gore, potpisano je niz sporazuma koje je Predsednik Sejdiu predočio na sastanku. Današnji sastanak je od izvanredne važnosti najpre što se održava na Kosovu, drugo zbog činjenice što smo se mi zajednički obratili i upoznali sve naše evropske partnere činjenicom da su naše zemlje u odličnoj medjusobnoj saradnji.
Svi smo jednoglasno rekli da niti jedan gradjanin naših zemalja ne može da se liši mogućnosti slobodnog kretanja i političkog dijaloga i, po onome što se izjavilo tokom razgovora, preuzeli smo konkretna zaduženja u pravcu osetnog infrastrukturnog poboljšanja. Da se svi zajedno orkrenemo u pravcu koridora, infrastrukturnih i energetskih i u svim turističkim zonama koje nam je sreća podarila da budu medju našim granicama. Nemoguće je da se na jednoj konferenciji za štampu daju svi elementi jednog dugog sastanka, ali i bilateralnih sastanaka, ali uveravam vas da je bilo jedno potpuno razumevanje o svim važnim pitanjima ovog komuniciranja.

Predsednik Vujanović:  Mislim da svi delimo mišljenje koje je izneo g-din Topi  u odnosu na ovu konferenciju. Ja se u potpunosti slažem da je Predsednik Topi u celini rekao ono što možemo reči svi mi.

Predsednik Sejdiu:  Apsolutno svi smo saglasni sa jednim zajedničkim stavom koji je vrlo dobro elaboriran.

Pitanje za Predsednika Ivanov i Vujanović: Predsednik Ivanov je izjavio da ovaj sastanak prima evropske karakteristike, da li mislite da je neophodan dijalog Kosovo-Srbija u daljnjim integracionim procesima?

Predsednik Vujanović: U njegovo uvodno izlaganje Ivanov je naglasio važnost dijaloga, dijalog treba da se oslanja na pravao svake suverene države da ostvari dijalog u skladu sa svojim suverenitetom i ceneći svoj interes, tj. interes naroda i svoje države da se uopšte izjasni za razvoj dijaloga.

Mi smo posebno osetljivi što se tiće suvereniteta jer smo se odlučno opredelili da budemo suvereni i nezavisni. O ovome ne želim davat savete i sugestije, želim naglasiti vrednost dijaloga za poboljšanje opšte klime. Jedan dijalog je već u toku odvijanja izmedju Makedonije i Grčke i mi želimo da se ovaj dijalog što pre okonča kako bi se Makedonija što pre integrisala u NATO.

Drugi dijalog, dakle izmedju Kosova i Srbije treba da prolazi kroz dve realnosti koje postoje, jedna je realnost da su do sada 69 zemalje sveta priznale nezavisnost Republike Kosovo i uspostavile diplomatske odnose, razmenile su i ambasadore i druga realnost da 123 države članice Ujedinjenih Nacija nisu priznale nezavisnost Kosova. Polazeći od ovih dve realnosti, dakle takodje uvažavajući dijalog kao takvog, treba podržati ovaj dijalog koji bi bio dobrodošao za Srbiju i za Kosovo.

Predsednik Ivanov: Kao što reče Predsednik Vujanović svi problemi regiona smo zajednički konstatovali da se trebaju rešavati dijalogom. Dijalog omogučava komunikaciju koja vraća poverenje medju stranama, s toga bismo bili jako obradovani ukoliko bismo na budućim sastancima medju nama videli Predsednika Tadića i Predsednika Papulasa.

Pitanje za Predsednika Sejdiu: Da li je ovo jedna koalicija protiv Srbije i šta treba da se dogodi pre nego se Srbija priključi ovom samitu?

Prdsednik Sejdiu:  Ne ovo je jedna dobra saradnja, jedan dobar model saradnje zemalja regije, ovo je jedan praktičan pristup koji mislimo i nadamo se da će se proširiti u komuniciranju i sa drugim zemljama regije, ali i sa Srbijom. Budućnost zemalja regije i njihov napredak jeste u saradnji, ali uvek i na poštovanje suvereniteta svake zemlje u posebnostima i kvalitetama svake zemlje.

Predsednik Topi: I institucije Albanije podržavaju dijalog izmedju Kosova i Srbije u uslovima statusa suverenosti na recipročan način.

Naš sastanak dokazuje jedan vrlo prozapadni elemenat, koheziju izmedju prijatelja i suseda koji su u obavezi da saradjuju.

Zašto se javljam za kratki komentar? U volji je svake zemlje da odlučuje o meri komuniciranja s drugima ali bi bilo neprihvatljivo da prezentirate otvorenu diplomatiju ili underground da bi vršili lobing da Kosovo ne bude prisutna u regionalnim sastancima kao što je bio sastanak zemalja Jugoistočne Evrope. Vi ste predstavnici medija, politički analitičari sposobni da izvršite diferencijaciju. Mi podržavamo saradnju i komuniciranje sa svima bez ikakve vrste isključenja. Filozofija isključenja u potpunoj jr suprotnosti sa zapadnim tendencijama saradnje. Mi se uvelike nadamo da će se ubuduće da se proširi naše komuniciranje, naš će se stol proširiti.

Pitanje za Predsednika Ivanov: U pravcu dijaloga jedno pitanje. Juće je ministar inostranih Poslova Belgije izjavio da se rešenje za ime očekuje doneti narednih dana, kako komentirate ovu izjavu?

Predsednik Ivanov: Ne mogu komentirati izjavu dugog, nemam takvu informaciju, zasigurno on ima informacije pošto je dao tu izjavu.

Ali češć komunikacija koje postoje u zadnje vreme izmedju Premijera Gruevskog i Premijera Grčke nas navode da neko rešenje mora biti u okviru Ujedinjenih Naroda i procesa kojeg predvodi g-din Nimitz.