Sejdiu: Vladanje zakona je interes Kosova

“Javni tužioci će imati moju bezrezervnu podršku za sprovodjenje odgovornosti koju imaju institucije vladanja zakona u njihovoj misiji i odgovornosti, dok politika treba da bude van uticaja na sistem tužilaštva i sudstva Kosova“, naglasio je Predsednik Sejdiu tokom posete Državnom Tužilaštvu.

Tokom sastanka sa g-dinom Ismet Kabaši-jem, Glavnim Državnim Tužiocem, te sa Glavnim Tužiocem EULEX-a, Johanes Van Vreewijk, Predsednik Sejdiu reče da potpuno podržava rad Tužilaštva i sudskog sistema uopšte u oblasti potpunog vladanja zakona i sprovodjenja odgovornosti koje imaju institucije vladanja zakona u njihovoj misiji.

„Nije davno da sam ja dekretirao ove ljude s punim poverenjem da će biti na najvišem nivou pri odgovornom vršenju preuzetih nadležnosti/odgovornosti. Isto tako mogu reći da se nalazimo u duboki proces reformi sudskog sistema i tužilaštva s jednim nastojanjem da se izvrši imenovanje sudaca i tužilaca u dovoljnom broju i u skladu sa medjunarodnim standardima“, reče Predsednik Sejdiu.

Dok, ceneći posetu Predsednika Sejdiu Državnom tužilaštvu kao znak snažne podrške Predsednika za rad Tužilaštva i sistema sudstva u celosti, Glavni Tužioc Kabaši reće da je informirao Predsednika Sejdiu o stanju tužilaštva, i nastavio: “Nalazimo se u fazi konsolidacije putem procesa reimenovanja, nosioc kojeg procesa jeste Predsednik. Čvrsto sam obečao da će tužioci dati njihov doprinos vladanju zakona i borbi protiv svih negativnih pojava, koje ometaju Kosovo na njenom putu ka Evropi“.

Govoreći o poteškoćama sa kojima se sućeljava institucija Državnog Tužilaštva, Predsednik  Sejdiu je naglasio: „Nije im lako, jer osim infrastrukturalnih poteškoća potrebna je i njihova povezanost sa drugim institucijama sistema sudstva i organa gonjenja“.

U svim demokratskim zemljama ovi su organi razdeleni, nastavio je Predsednik Sejdiu, imaju dobru ulogu, ukoliko ostaju razdeleni, ali nacionalni interes im je   zaštita domovine.

“Naš interes je vladanje zakona, ne samo za to što se u vezi toga Kosovo nadzire kako funkcionira vladanje zakona, kao deo standarda, nego je to i u samom interesu dobrog funkcioniranja vladanja zakona na Kosovu“, reće on.
Ne želeći da komentira pitanja o angažovanju važnih dužnosnika Kosova u borbi protiv korupcije, koji, po mišljenju Predsednika Sejdiu, imaju odgovornosti potpomaganja onoga što je u skladu sa slovom zakona i Ustava. Predsednik reće da je deo neposredne odgovornosti da tužilaštvo i pravosudni sistem obave svoj posao, pošto niko nije nad zakonom.