Sejdiu: Republika e Kosovës mirëpret vizitën e Presidentit Clinton