Sejdiu: Parteš- zajednički prikaz uspeha na Kosovu

Predsednik Republike Kosovo, dr. Fatmir Sejdiu je danas prisustvovao sastanku inauguracije Opštinske Skupštine nove opštine u Parteš.
Obračajući se prisutnima, Predsednik Sejdiu je ponovio snažnu podršku institucija Kosova za sve gradjane naše zemlje.

“Posebno mi je zadovoljstvo biti sa vama, da vam prenesem podršku institucija Kosova, podršku dobre volje svih gradjana za rad i snažno posvećenje, koje, vi gradjani nove opštine Parteš, ste činili i činite za zajedničku perspektivu svih ljudi”, reče Predsednik Sejdiu.

Novu opštinu  Parteš, Predsednik Sejdiu vidi kao jedan zajedniki ispoved uspeha na Kosovu, ali i kao veliki uspeh svih gradjana zemlje.
“Ovo je istorijski momenat, jer je jedan dobar početak ostvarivanja dobre volje svih ljudi, dakle i gradjana ove opštine, da bi bili odgovorni za velika dela koje ćete obavljati za dobrobit gradjana, za velika dela koja ćete obaviti tokom uspešnog kretanja skupa sa drugim opštinama Kosova, za velika dela koja ćete činiti u okviru ostvarivanja svih postavljenih ciljeva, i u zajedničkom mozaiku likalne uprave radi kretanja kao mesto u pravcu naših integracija”, nastavio je Sejdiu.
Parteš je bio ispovedanje dobrog uspeha, velikog rada i posebnog interesovanja koje su pokazali gradjani ove opštine, još na početku, još pri proglašenju izbora, gde je i učešće gradjana bilo zadovoljavajuće u oba kruga izbora.

“Pažljivo smo pratili sav izborni proces koji ste imali u ovoj opštini. U momentu kad sam odlučio dekretirati dan izbora, bio sam čvrsto ubedjen da ćete vi svi biti dobar primer praktične primene ideje dobrog upravljanja/dobre uprave, ideje dobrih izbora, ideje o ispunjavanju onog koje mi zovemo najbolji procesi slobodnih demokratskih izbora. U oba kruga, u prvom redu za poslanike opštinske skupštine i predsednika opštine i u drugom krugu “balotaža”, ste mudro izveli, uz odlično učešće gradjan na izbore sa preko 65 %, što je dobar dokaz da vi znate i možete ostvariti velika dela. Ovu visoku kvotu učešća na izbore, mogu vam slobodno reči da priželjkuju i mnogo zemalja sa unapredjenom demokratijom. Danas u Evropu, ali i u drugim delovima, još uvek ima problema sa veličinom aktivnog učešća gradjana u izbornim procesima. Ovime što ste vi ostvarili, vi ste se pripojili ideji i volji za dokazivanje visoke odgovornosti”, dodao je Predsednik Sejdiu.

“Obaveza je institucija Republike, prevashodno Ministarstva Lokalne Uprave, ali i svih drugih, da vas snažno podrže u mnogim projektima koje vi imate, u projektima koje ste predstavili pred gradjanima. Ti projekti će biti obaveza pred vašim gradjanima, pred gradjanima Kosova, koje ćete i ostvariti. Počašćen sam da proglasim otvorenom ovu sednicu inauguracije za vaš uspešan rad”, reče Predsednik Sejdiu.