Sejdiu: Më 15 nëntor e gjithë bota do të drejtojë vëmendjen tek Kosova