Sejdiu: Kosovo jeste ispovedanje uspeha

Pred današnji sastanak, Predsednik Sejdiu je priredio večeru predstavnicima Medjunarodne Grupe Upravljanja, tokom koje ih je informirao o opštem razvoju zadnjih godina na Kosovu, o viziji institucija i naroda Kosova za što brže kretanje integracionih procesa, za većnu saradnju sa ICO-m, EULEX-om i KFOR-om, ali i za posvećenost realizaciji očekivanja gradjana zemlje.

“Trajni je izazov ostvarivanje političkog projekta brže kretanje Kosova u integracionim procesima, ali i na unutrašnjem planu polazeći od ekonomskog razvoja, pitanje vladanja zakona i drugim oblastima“, naglasio je Predsednik Sejdiu.

Predsednik Sejdiu je, i ovom prilikom, pozvao predstavnike zemalja učesnica ovog sastanka, da nastavljaju davanje posebne pomoći u procesu novih priznanja Republike Kosovo i njenog članstva u medjunarodnim mehanizmima.

Predsednik Sejdiu reče da očekuje da će, nakon objavljivanja mišljenja Medjunarodnog Suda Pravde, biti pozitivnog pomaka u procesu novih priznanja, s obzirom na angažovanja institucija zemlje, ali i na angažovanja koja su činili svi prijatelji Kosova.

“Uporedo sa poteškoćama sa kojima se sučeljava nova država Kosovo, ona(Kosovo) predstavlja jedno ispovedanje uspeha, fini prikaz kvalitetnog prevazilaženja jedne distance još od vremena kada je osamostaljena, ali paralelno imamo jedan zavet koji ćemo ispuniti tokom vremena kako bismo imali Kosovo sa ostvarenim očekivanjima njenih gradjana, jedno celovito Kosovo, jednu nezavisnost koja nema povratka, jednu nezavisnost o kojoj se ne pregavara i jedan puni teritorijalni integritet“, naglasio je Predsednik Sejdiu.

Premijer Thači je, s njegove strane, rekao da današnji sastanak otvara jedan novi odlomak Republike Kosovo pred objavljivanjem mišljenja Medjunarodnog Suda Pravde. Prema njegovom mišljenju imat ćemo samo kretanje Republike Kosova  napred, nova priznanja, još brži integracioni proces u NATO i EZ i, zašto da ne, i u Organizaciji Ujedinjenih Naroda.

Predstavnik Medjunarodne Civilne Kancelarije, g-din Piter Feith reče da će sastanak koji se održava danas pokazat da država Kosovo i institucije su konsolidovane da je postignut bitan napredak na implementaciji Plana Predsednika Ahtisarija i da Mrdjunarodna Upravljačka Grupa snažno podržava nezavisnost Kosovoa koji je nepovratni proces i izražava čvrsto opredeljenje za poštovanje teritorijalnog integriteta Kosova.


Na konferenciji za medije, Predsednik Sejdiu je odgovarao na pitanja novinara u vezi sa borbom protiv korrupcije i organizovanog kriminala. Predsednik reče da institucije koje se bave oblašću vladanja zakona treba da obave njihov posao kako treba te da nikada ne treba da se desi da se politika upliće i diktira u pitnjima koja se odnose na pravdu, pošto je u njihovoj oblasti ili mandatu  da reše sva pitanja koja im se poveravaju.

I Premijer Thači reče da se neće dozvoliti uplitanje politike u oblast vladanja zakona i da će se maksimalno angažovati da ustrajemo na putu koji nam, kao institucije Republike Kosovo, sleduje.

„Izgradili smo kapacitete i imamo odlučnost i snagu da donosimo odluke koje nam pripadaju, ali i odgovornosti koje nam sleduju visoko ceneći i uvažavajući ulogu podrške svih medjunarodnih mehanizama na Kosovu, ICO i EULEX-a“, reče premijer  Thači.