SEJDIU JE PRIMIO NA OPROŠTAJNI POSET KOMANDANTA KFOR-A, GENERALA MARKUS BENTLERA

Predsednik Republike Kosovo, dr. Fatmir Sejdiu je danas primio na oproštajni poset komandanta KFOR-a, generala Markus Bentler, koji završava svoj mandat krajem ovog meseca.

Predsednik Sejdiu je i ovom prilikom govorio o vrlo dobroj saradnji institucija Republike Kosovo sa KFOR-om, te o velikom poverenju koje ima narod Kosova za snage KFOR-a, koje su u ovom mandatu vodjene od generala Bentler.

Predsednik Sejdiu se zahvalio generalu Bentler za njegovo angažovanje na čelu KFOR-a i poželeo mu uspeh u njegovom daljnjem angažovanju u njegovoj zemlji.

Isto tako, Predsednik Sejdiu je naglasio da narod i institucije Republike Kosovo nemaju drugu viziju sem odlučne namere za što brže članstvo naše zemlje u medjunarodne institucije i jednog dana i u NATO.

On se zahvalio za veliki doprinos koji daje KFOR u oblasti bezbednosti a naročito za obuku i osposobljavanje Bezbednosnih Snaga Kosova, koja se sprema i stručno usavršava prema standardima NATO-a.

On reče da je KFOR učinio i čini jako mnogo za očuvanje mira i stabilnosti na Kosovu, dokaz čega jeste i prenošenje odgovornosti za očuvanje kulturnih zdanja sa KFOR-a na Kosovsku Policiju.

Dok, komandant KFOR-a, general Markus Bentler, nakon što se zahvalio Predsedniku Sejdiu za saradnju tokom perioda dok je on bio na čelu NATO snaga na Kosovu, reče da KFOR ostaje posvećen za obezbedjenje jedne mirne i bezbedne sredine za sve gradjane Kosova.