Sejdiu: Došao je momenat da Grčka priznaje Republiku Kosova

31.07.2010 – „Došao je momenat da Grčka i formalno priznaje Republiku Kosova, jer bi ovo bio jedan vrlo važan korak za trajan mir i stabilnost u regionu“, reče Predsednik Republike Kosova, dr. Fatmir Sejdiu tokom jednog sastanka koje je imao danas u svom kabinetu sa g-dinom Dimitrois Droutsas, ministar Inostranih Poslova Grčke.

Ponovo naglašavajući činjenicu da Kosova smatra Grčku prijateljskom zemljom i istorijskim susedom, Predsednik Sejdiu je potvrdio da Republika Kosova je posvećena za daljnje i jačanje već postojećih dobrih odnosa između dve zemlje.

Grčka još od antike pa na ovamo jeste primer/model demokratije, dajući tako mnogo za kulturu i zajedničko nasleđe ne samo Evrope, nego i celokupnog čovečanstva“, ocenio je Predsednik Sejdiu.

Govoreći o današnjim odnosima, Predsednik Sejdiu je visoko cenio učešće grčke vojne jedinice u okviru KFOR-a u misiji očuvanja nedodirljivosti Kosova i njene slobode, kao i doprinos svih drugih građana Grčke u civilnim misijama u našoj zemlji.

„Republika Kosova, usprkos prirodnih poteškoća, koje u svome početku ima svaka nova država, ustvari jeste jedan uspešan prikaz. U dve i po godine njenog funkcionisanja kao suverene i nezavisne države, Kosova se dokazala kao jedan vrlo važan faktor mira i stabilnosti u regionu, čineći da otkažu jedna za drugom sva zločesta predviđanja protivnika nezavisnosti“, nastavio je Predsednik Sejdiu.

„Mi nikada nećemo zaboraviti tragedije koje smo kao narod doživeli, ali smo duboko posvećeni da radimo za budućnost. U našem stavu prema Srbiji postoji jedan paradoks. Iako se Srbija nije nikada nije izvinjavala za strašne zločine koje je činila na Kosovu, mi smo njoj pružili ruku prijateljstva i saradnje, s ciljem da kao dve susedne zemlje brže krenemo u pravcu evropsko-atlantskih integracija“, reče Predsednik Sejdiu.

„Naša jedina vizija jeste što brža integracija u Evropsku Zajednicu, u NATO i druge međunarodne institucije, obuhvatajući i OUN. Mi verujemo da nakon tako jasnog mišljenja Međunarodnog Suda Pravde, sada su veće skinute sve dileme koje je neka zemlja mogla imati u vezi legitimnosti nezavisnosti naše zemlje, koje je do danas priznalo 69 demokratskih zemalja širom sveta i očekujemo da vrlo brzo bude priznato i od mnogo drugih zemalja“, nastavio je Predsednik Sejdiu.

I na ovom sastanku, Predsednik Sejdiu je ponovio da Republika Kosova je zainteresovana da ima dobre odnose sa Srbijom, sa kojom je spremna da razgovara o praktičnim pitanjima, koje su u interesu poboljšanja života građana dveju zemalja, kao što je ekonomska i trgovačka saradnja, saradnja u oblasti energetike, na suzbijanju organizovanog kriminala itd.

Ali, ponovio je Predsednik Sejdiu, Republika Kosovo neće nikada razgovarati sa Srbijom, kao što ona pretenduje, o pitanju statusa, o integritetu Kosova, ili o bilo kojoj formi specijalnog statusa nekog dela njene teritorije.

Nezavisnost i suverenitet Republike Kosova su nepovratna pitanja i o takvim temama nećemo nikada pristati razgovarati s nikim. Kosova je jeda sui generis slučaj, kao što ju je naznačio i Predsednik Ahtisari, nije slučaj secesije kao što pokušava predstavljati Srbija, nego je jedna nezavisna i suverena država, proizašla iz jedne bivše raspale federacije upravo zbog lidera Srbije, čija ratno huškačka politika je dovela do velikih tragedija u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu“, reče Predsednik Sejdiu.

Dok, g-din Dimitrois Droutsas, ministar Inostranih Poslova Grčke reče da Grčka želi promovirati duh saradnje u regionu.

„Grčka čvrsto veruje u zajedničku evropsku perspektivu, koja će stvarati stalni mir i stabilnosti za sve zemlje regije“, reče ministar Droustas.

Što se tiče savetodavnog mišljenja MSP, on je potvrdio da pridaje veliku važnost ovom mišljenju i u toku je njegovo pažljivo proučavanje.