Sastanak Radne grupe Nacionalnog Veća Protiv Korupcije

Kao što je odlučeno na sastanku Veća Protiv Korupcije, predvođene od Predsednice Republike Kosovo, gospođe Atifete Jahjaga, danas je održan prvi sastanak Radne Grupe koja je okupila predstavnike iz Ministarstva Pravde, Ministarstva Evropskih Integracija, Kosovskog Tužilaštva, Sudskog Saveta Kosova, Kosovske Policije, Agencije Protiv Korupcije i Civilnog društva, koji je predvođen od Ureda Predsednice Kosova. Na ovom sastanku je razmatrana primena i konkretizacija rada putem nosilaca i rokova.

Predstavnici institucija i civilnog društva su konkretno govorili o njihovom radu i izazovima za iznalaženje rešenja za bolju koordinaciju. Radna grupa se dogovorila da se sastavi jedan plan delovanja za implementaciju preporuka.