Republika e Turqisë pret me nderimet më të larta shtetërore Presidentin Sejdiu