REČ PREDSEDNICE REPUBLIKE KOSOVA G – ĐE ATIFETE JAHJAGE U SKUPŠTINI KOSOVA

Rezultate koje smo postigli mukotrpnim radom i požrtvovanjem moramo unaprediti. Gde god sam otišla u toku ovih 8 meseci, u svakom delu Kosova, poruka građana je bila jasna i glasna

Poštovani predsedniče Skupštine Kosova,
Poštovani zamenici premijera,
Poštovani ministri  Vlade Republike Kosova,
Poštovani poslanici Skupštine Republike Kosova,
Poštovani ambasadori i  diplomatski predstavnici prijateljskih zemalja,
Poštovani građani Kosova,

Nalazimo se  u trenutku  kada naša zemlja zahteva  potpun angažman svih nas.

Nemamo vremena  za gubljenje.

Rezultate koje smo postigli mukotrpnim radom i požrtvovanjem moramo unaprediti.

Gde god sam otišla u toku ovih 8 meseci, u svakom delu Kosova, poruka građana je bila jasna i glasna:

Došlo je vreme za  delovanje.

Dočekali smo mogućnost ekonomskog razvoja za nas i za našu decu. Dočekali smo uspostavljanje bezbednosti na celoj teritoriji Kosova.

Dočekali smo da zauzimamo mesto u porodici slobodnih  i dostojanstvenih nacija sveta.

Na tom putu smo svi zajedno.
Mi radimo da oživotvorimo nade za izgradnju naprednijeg i stabilnijeg  Kosova, sa razvijenom privredom, sa obrazovanjem na svim nivoima, prema savremenim standardima,  sa zdravstvenim sistemom koji poštuje savremene unapređene prakse preventive i lečenja,  sa  sistemom penzija i osiguranja koji omogućava bolji život i bolje zbrinjavanje starih osaoba...

Radimo na izgradnji zemlje gde angažman, rad i znanje imaju vrednost.

Zemlje, gde je san svakog građanina, bez obzira na  etničku, rasnu i polnu pripadnost, postaje realnost i gde je mogućnost svakoga za rad,  školovanje, napredak i učešće u društvenom životu kao  i za doprinos, biće jednaka.

Svi smo deo ove celine Kosova i svaki od nas snosi odgovornost i obavezu za realizovanje nade zemlje za sigurnu budućnost.

Kao predsednica Republike Kosova, poštovani poslanici i građani, želim da delim viziju kako možemo da idemo napred.

Zato se danas nalazim ovde.

U prvom redu,ispravno je da poštujemo danas i uvek žrtvu palih boraca, koji su dali sve, kako bismo  živeli u miru  i da poštujemo njihove porodice, ponosni za današnjicu Kosova, suverene, slobodne i demokratske države.

Dužni smo porodicama nestalih lica  da učinimo sve što je moguće za njihove najdraže, nestale u toku rata, da ih pronalazimo i vraćamo porodicama.

Želimo da našim radom i postupcima učinimo ponosne sve građane Kosova.

Svima onima koji svakodnevno rade, na različite načine: učiteljima u školama, policajcima  na patrolama, lekarima u bolnicama, civilnim službenicima i pripadnicima civilnog društva... u bilo kom gradu i selu Kosova – hvala za sve što  činite.

Dosta smo učinili ali moramo da nastavimo da činimo još više za stvaranje boljeg imidža zemlje, kako bismo unapredili položaj Kosova na međunarodnoj sceni.

Kosovo je jasno dalo do znanja da je evropska perspektiva neophodnost za potrebne političke, ekonomske i društvene reforme.

Politička stabilnost, koju smo uspostavili, omogućava uspešno zaokruživanje faze nadgledane nezavisnosti zemlje i  prenos potpunog suvereniteta na institucije Kosova.

Republika Kosovo, suverena i nezavisna zemlja, izraz je slobodne volje naroda Kosova uz stalnu podršku međunarodne zajednice, Sjedinjenih  Američkih Država i glavnih zemalja Evropske zajednice.

Mirotvorna misija NATO-a, KFOR na Kosovu, radom i angažmanom  vojnika i oficira, doprinosi  miru i stabilnosti i za to  ima poštovanje svih građana naše zemlje.

Nakon proglašenja nezavisnosti Republike Kosova, na zahtev naših institucija, uspostavljena je  Evropska misija za  pravdu i policiju, EULEX, koji zajedno sa dotičnim organima  Kosova daje doprinos borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, doprinos u razmatranju specifičnih slučajeva kao i u uspostavljanju vladavine zakona, na celoj teritoriji države Kosovo.

U narednim mesecima, Međunarodna civilna kancelarija  će završiti njenu misiju nadgledanja sprovođenja Ahtisarijevog Plana, i to označava jedan zajednički uspeh.

Kosovo će i u buduće imati ograničeno međunarodno prisustvo, posebno vojno za potpunu izgradnju kapaciteta Bezbednosne snage Kosova, koja se izgrađuje u skladu sa standardima NATO-a  i sa ciljem učešća u Partnerstvo za mir, do članstva u Severno-atlantskoj  alijansi.

Treba da u potpunosti ispunjavamo objektiv za nezavisnost i suverenitet, da obezbedimo mesto u porodici naroda, da se tretiramo kao ravnopravni partner u Evropi i svuda po svetu.  Ovo ćemo postići u trajnom prijateljstvu sa Sjedinjenim Američkim Državama i u partnerstvu  sa zemljama Evropske unije.

U susretima u Briselu, sa čelnicima  institucija Evropske unije, kao i svi ostali predstavnici Kosova, ja sam, kao Predsednica zemlje, tražila unapređenje odnosa između Kosova i EU-a na kontraktualnom nivou. Ovo pojašnjene evropskog puta Kosova je neophodno, ne samo u interesu Kosova, nego i čitavog regiona i same Evropske unije.

Otvaranje puta za proces učlanjenja Kosova u EU-u, bazirajući se na poštovanje principa EU-a, na politike država – članica i našeg cilja za integraciju, podstrek je za produbljivanje sveobuhvatnih reformi u zemlji.

U Briselu sam ponovo naglasila da zastoj  u izgradnji odnosa i između EU-a i Kosova ometa naš zajednički put i ugrožava naša dostignuća. Pozdravljam činjenicu da je  ovoj poruci  posvećena  posebna pažnja i Evropska unija je odlučila da postupi u skladu sa zajedničkim interesima.

Što pre budemo postigli trgovinski sporazum sa EU-om, pomoći ćemo ekonomski razvoj zemlje, ojačaćemo strane investicije, stvaraćemo perspektivu za kosovski biznis i otvorićemo nova radna mesta.

U Briselu sam tražila početak dijaloga za liberalizaciju viza, da Kosovo uživa slobodu kretanja za njegove građane, kao i svi građani Evrope.

Ovaj zahtev sam mogla učiniti budući da su ispunjeni tehnički uslovi i kriterijumi za dobijanje putokaza. Liberalizacija viza osim što podrazumeva slobodno kretanje uključuje i niz obaveza i odgovornosti svih nas, građana Republike Kosova.

Januara 2012. godine održaću prvi susret sa Nacionalnim savetom za evropsku integraciju, forum u okviru Predsedništva, koji teži izgradnji društvenog konsenzusa i koordinaciji u procesu evropske integracije zemlje. Nacionalni savet za evropsku integraciju je sveobuhvatan, sa zatupljenošću svih segmenata društva: institucija, političkih stranaka i civilnog društva.

Zajedno ćemo ubrzati sprovođenje reformi koje proizilaze iz evropskog partnerstva,  koje je, pored dostignuća, evidentirao i jedan broj izazova koje treba konkretno adresirati.

Republika Kosova, suverena i nezavisna država, ima jasnu evropsku perspektivu. Mi drugog puta ne vidimo. Ova posvećenost je dokazana u svim dosadašnjim procesima, uključujući i dijalog sa Republikom Srbijom, koji se odvija uz olakšanje i posredovanje Evropske unije.

Ovaj dijalog je počeo usvajanjem  Rezolucije  Generalne Skupštine OUN-a, nakon pozitivnog mišljenja Međunarodnog suda pravde  o nezavisnosti Kosova.

Dijalog sa Republikom Srbijom predstavlja jedini put i najbolji način za normalizaciju odnosa između Republike Kosova i Republike Srbije, kao dve nezavisne i suverene države.

Dobro susedstvo  je jedan od osnovnih uslova za članstvo u Evropskoj uniji i podrška dijalogu je učinjena na osnovu principa da rešenja koja proizilaze iz njega treba da budu evropska. Ova rešenja treba da se baziraju na najbolje prakse država EU-a, bez kojih  ne možemo da počinjemo niti da zaključujemo proces učlanjenja u Evropskoj uniji.

Mi ne treba da izbegnemo dijalog. Osnovna načela naše državnosti i subjektiviteta ne mogu i neće biti deo nikakve diskusije sa nikim, utoliko manje sa Republikom Srbijom. Transparentan dijalog i uz polaganje računa pred našim građanima, biće garant uspeha ovog procesa i osigurava potpunu podršku građana. Svaki postignuti sporazum između Republike Kosova i Republike Srbije treba da bude snažno zagarantovan od Evropske unije i nijedan sporazum ne treba i ne može da služi za dobit samo jedne strane.

Sporazumi će biti u skladu sa interesima zemlje, sa interesima građana Kosova i sa našom težnjom i vizijom za jednu budućnost u EU-u.

Poštovani poslanici,

Nezavisnost Kosova je nepovratno.  Integritet i  teritorijalni suverenitet  zemlje je nedodirljiv. Kosovo ima svoj međunarodni subjektivitet,  priznato je od 85 zemalja sveta u  celoj njegovoj potpunoj  teritoriji,  u svojim postojećim granicama. To smo postigli angažovanjem svih nas, Vlada Republike Kosova, Skupština Republike Kosova, angažovanje civilnog društva, naših međunarodnih prijatelja i država koje su nas sada već priznale.

Nezavisnost, državotvronost, suverenitet, subjektivitet i  teritorijalna celokupnost Kosova su nedodirljiva i o istim se ne pregovara.  To je  okončan proces. Za to smo se obavezali i  dobili smo potpunu podršku međunarodnog faktora.

Dame i gospodo,

Pozivamo rukovodstvo Republike Srbije da odustaju od teritorijalnih pretenzija i da  prekidaju  podršku za ilegalne i kriminalne  strukture u tri opština na severu Kosova, koje  drže za taoca budućnost i napredak građana.

Period ratova i hegemonije na Balkanu je završen.  Na Kosovu smo posvećeni da izgradimo jednu sigurnu budućnost za naše građane,  bez etničkih razlika i bez mržnje.

Mi smo odlučni da normalizujemo stanje u opštinama na severu Kosova,  što smatramo kao pitanje  vladavine zakona. Dala sam k znanju da  sprovođenje Ahtisarijevog plana nema alternative, i isti se ne može modifikovati. Prava za srpsku zajednicu, predviđena ovim Planom i Ustavom Kosova su snažna garancija za budućnost srpskog stanovništva kao  nedeljivi deo Kosovskog društva.

Pozdravljam početak otklanjanja barikada i  izražavanja  volje građana da se pitanja reše ne na ulici, nego u institucijama uz otklanjanju svih prepreka za slobodno kretanje ljudi i roba.  Razumem u potpunosti da  srpski građani ovih opština žele miran život, dostojanstven, daleko od barikada, i bez straha za njihovu budućnost.

Integracija srpskog stanovništva u tri opštine na severu zemlje je put izgradnje jedne zajedničke budućnosti,  dostojanstvenog i bezbednog. Srpsko stanovništvo na tom delu zemlje treba da preuzima odgovornosti i svoje obaveze da bi postali deo društva,  smatrajući Kosovu kao njihovu domovinu.

Mi smo otvorili vrata integracije i  držaćemo otvorenu istu za sve. Integracija se  bazira na aktivnom učešću u izgradnji demokratskog društva, sveobuhvatnog i prosperitetnog, što poštuje zakone i Ustav zemlje.

Stvaranje uslova za  vladavinu prava, za ekonomski razvoj i za demokratizaciju, normalizovalo bi i stanje na tri  severne opštine. Vladavina prava i bezbednost biće izgrađeno u partnerstva sa međunarodnom zajednicom i sa srpskim građanima, koji treba da žive u  bezbednom ambijentu,  sa pristupom u pravdi preko funkcionalnih sudova,  redom i  u miru zagarantovanog od Kosovske policije.

Jedan konkretan plan za ekonomski razvoj za opštine na severu Kosova će obuhvatiti južnu Mitrovicu, i taj plan će biti u službi približavanja građana.

Kosovske institucije, u sprovođenju zakonitosti, moraju poštovati prava i slobode srpskih građana u Leposaviću, Zvečanu, Zubinom potoku i severnoj Mitrovici, organizovaće, u najpogodnijem vremenu, slobodne i demokratske izbore, da bi izabrali legitimne i legalne predstavnike građana ovih opština.

U narednim nedeljama ja ću posetiti naselja u raznim delovima Kosova, obuhvatajući i novostvorene opštine u procesu decentralizacije. Ja ću saslušati mišljenja, predloge i zahteve građana,  da bi smo ih ispunjavali.

Sa ove govornice obraćam se srpskim građanima Republike Kosova:

Viste ravnopravni građani, sa slobodom i  garantovanim pravima, na osnovu Ustava i zakona Kosova. Kosovo je domovina svih, i vi kao građani srpske narodnosti ćete realizovati sva svoja nacionalna, verska, obrazovna i kulturna prava. Za to čete imati  moju i celokupnu  podršku institucija Kosova.

Të dashur bashkëqytetar

Tani është koha më e mirë që të gjithë ne të jemi së bashku në rrugën e integrimeve Evropiane. Kjo është ardhmëria jon, dhe në këtë rrugë duhet të ndihmojmë njëri tjetrin. Kosova është shtëpia jonë e përbashkët.


Poštovani poslanici

Poštovani građani Kosova,

Kosovo je država izgrađena u građanskom principu, što poštuje civilizirajuće vrednosti. Na Kosovu  pored Albanaca žive i druge zajednice: Turci, Bošnjaci, Gorani, Romi, Aškalije, Egipćani, Hrvati, Crnogorci i drugi, koji su građani što uživaju sva prava i slobode,  priznavanjem i  poštovanjem  nezavisnost Kosova. Doprinos ovih zajednica na  lokalnom i centralnom nivou, u  stvaranju države, u demokratskim procesima, i  u opštem  ekonomskom razvoju, kao i svim drugim procesima, je izvanredan.

Naša zajednička težnja  je izgradnja pravne države. Formiranje demokratskih  institucija  u službi građana povećava poverenje u institucije i u načelu vladavinu zakona.

Kosovska policija je dobar primer ovog angažovanja. Njeni pripadnici  su školovani i obučavani prema najboljim praksama SAD i Evropske unije, koja obavlja  svoje dužnosti odgovorno i posvećeno.

Garantovaćemo završetak reforma izbornog sistema, adekvatno sankcionisanje i kažnjavanje prekršioca izbornog sistema, koji su deformisali ovaj proces.

Demokratija na Kosovu ne može biti talac nedostatka naše volje za suzbijanje negativnih pojava u institucijama i društvu. Naše deklarisanje za „nula toleranciju“ za korupciju  i organizovani kriminal  biće ostvareno. Institucije Kosova i vi zakonodavni organ formirali ste zakonodavni okvir i usvojili zakone koji će pomoći suzbijanje ovih pojava. Sada nam je potreban jedan zajednički front za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Korupcija i organizovani kriminal su prepreka za razvoj našeg društva, udaljavajući strane investitore, oštećujući osnovu za ekonomski razvoj. Ove pojave ometaju konkurenciju slobodnog tržišta, kao i inicijativu za preduzetništvo. One su prepreka za zapošljavanje mladih i podstiču njihov odlazak sa Kosova, odlazeći vani  mozak ove zemlje i iscrpljuje kreativnost i inovaciju.

Korupcija je skupa faktura koju plaćaju naši građani.

Korupcija i organizovani kriminal su prepreke za integraciju Kosova u Evropu.

Samo uspešno suzbijanje ovih negativnih pojava omogućiće vraćanje poverenja građana i brz razvoj naše zemlje. Pozitivno će uticati na proces novih priznavanja Kosova i promenu percepcije za našu zemlju.

To je razlog zašto ću sutra otputovati za Sjedinjene Američke Države. Tamo ću se sastati sa Američkim državni sekretarom, američkim glavnim državnim tužiocem. Direktorom FBI, kao i rukovodiocima Pentagona . Na ovim sastancima ja ću ih upoznati sa preduzetim koracima u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala i zahtevaću od njih podršku i saradnju za ažuriranje postupaka, kako bi uspeh u ovoj borbi bio garantovan.

Nakon povratka na Kosovo, osnovaću Veće protiv korupcije, kojim ću upravljati na osnovu mojih ustavnih ih zakonskih ovlašćenja. Ovaj institucionalni  mehanizam koordiniraće postupke i utvrditi politike za iskorenjivanje korupcije i organizovanog kriminala. 

Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala mora da se dobija!

Kao Predsednica zemlje, poštujući načelo podele vlasti, s poštovanjem sam tretirala stvaranje jednog nezavisnog i odgovornog sudstva.

Kod imenovanja sudija i tužilaca garantovala sam političko ne-umešanje u proces. Poštovala sam do detalja etničku i polnu zastupljenost, čuvajući profesionalno načelo.

Ja dajem podršku potpunoj nezavisnosti pravosudnih organa.

Poštovani poslanici,

Naša zemlja se opredelila  za tržišnu ekonomiju i pružanje podjednakih mogućnosti svim investitorima.  Transformacija imovine i definisanje imovinskih prava su suštinska komponenta strukturnih ekonomskih reformi. Transparentnost i poštenje u ovim procesima su preduslov za kredibilitet institucija i povećanje poverenja kod investitora.

Kosovo je ostvarilo značajan napredak u izgradnji jedne suverene ekonomije, stvarajući glavne ekonomske i društvene institucije. I pored teškoća prouzrokovanih od ekonomske krize, Kosovo ima makro-finansijsku stabilnost.

Očekujem da budžet za 2012. godinu reflektuje dugoročnu ekonomsku viziju Kosova i u srednjoročnim planovima ekonomskog razvoja. Fiskalna  održivost i  disciplina predstavljaju značajan preduslov makro-ekonomske stabilnosti zemlje.

Ove godine naša zemlja je nastavila da ima ekonomski rast i predviđa se da zadrži ovaj trend i u idućoj godini.

U svakom slučaju, ovaj rast neće biti dovoljan za održivi ekonomski razvoj i za apsorbiranje velikog broja mladih koji se pridodaje tržištu rada.

Domaća proizvodnja, mada je zabeležila osetljiv rast, nije dovoljna da bi udovoljila potrebe Kosova. Naši proizvođači treba da se podržavaju i fiskalne politike se moraju unaprediti u službi biznisa,  kako bi proizvodi Kosova povećali kvalitet i bili konkurentni na tržištu.

Naša zemlja treba da povećava proizvodnju za izvoz i da smanjuje zavisnost prema stranim proizvodima. Ekonomski patriotizam i kupovina domaćih proizvoda u ovim momentima su korisni za ekonomski rast.

Zajedničkim i odgovornim angažovanjem mi možemo da Kosovo učinimo zemlju liderom za privlačenje stranog kapitala. Ljudskim potencijalom i sistemom povoljnih  taksa za biznis, naša zemlja pruža dobre mogućnosti za strane biznise.

Kosovo ima snažnu dijasporu u zemljama EZ-e i SAD-a, most veza između naše zemlje i država u kojima su oni lojalni građani. Mi visoko ocenjujemo veliki doprinos dijaspore  u toku svih ovih godina za slobodu i nezavisnost Kosova. Podržavamo vraćanje sunarodnika u domovinu za investicije u izgradnji zemlje i učešća u političkom i društveno životu.

Poštovani poslanici,

Neka niko nema sumnje i nasuprot političkih debata između nas: Mi smo ujedinjeni u delovanju za ojačanje naše nove države, spremni za zaštitu naših dostignuća i  za svako požrtvovanje za avanziranje slobode i prava naših građana, za život u miru i prosperitetu.

Ja danas ne mogu da vam kažem da put koji je pred nama  je lak. Ali, obećavam vam da ću nastaviti da se sastajem i da saslušam sve građane Kosova, iz svih zajednica, da kao predsednica zemlje zastupljam njihovu volju.

Ja ću podržavati rad Skupštine. Obavezujem se da ću raditi na sprovođenju ustavnosti, ojačanju vladavine zakona, ujedinjenju zemlje i poboljšanju našeg položaja u svetu.

Poštovani poslanici Skupštine, moji sugrađani, izazovi pred nama su veliki, ali naša volja za uspehom je još veća.

Naše vrednosti koje nas ujedinjavaju su veće od stvari koje nas dele. Budimo ujedinjeni  u vreme kada gradimo Kosovo, zemlju naših predaka i nade i  aspiracija naše dece.