Reč Predsednice Jahjaga na naučnoj konferenciji „Bezbednost na Kosovu i regionalne refleksije“

Ova prisutnost, proglašenjem nezavisnosti zemlje, je na osnovu zahteva institucija Republike Kosova i dala je velik doprinos u izgradnju državotvornih kapaciteta kao i u stvaranju uslova za razvoj i napredak demokratskih odnosa. Republika Kosova, kao i svaka druga nezavisna i slobodna zemlja, stvorila je svoje kapaciteta za vladavinu zakona i vršila je transformacije i reforme sistema pravosuđa, od početka je osnivala Policiju Kosova i Bezbednosne snage Kosova.

Poštovani predstavnici institucija Republike Kosova,
Poštovani gosti iz Republike Albanije, Republike Makedonije i Republike Crne Gore,
Poštovani ucesnici,

 
Želim Vam ugodan rad u toku ove naucne konferencije, ubedena da cete vašim radovima dati doprinos tretmanu teme bezbednosti i regionalnim refleksijama.
 
Republika Kosova, suverena i nezavisna država, je nepovratna realnost i faktor mira i stabilnosti u regiji. Naša država posvecuje veliku pažnju politikama bezbednosti u sklopu opštih politika koje uticu na stabilnost zemlje ali i regije.
 
Republike Kosova od 1999 ima znacajnu prisutnost medunarodnih civilnih i vojnih misija i prisutnost i pomoc u oblasti reda i vladavine zakona.
 
Ova prisutnost, proglašenjem nezavisnosti zemlje, je na osnovu zahteva institucija Republike Kosova i dala je velik doprinos u izgradnju državotvornih kapaciteta kao i u stvaranju uslova za razvoj i napredak demokratskih odnosa.
Republika Kosova, kao i svaka druga nezavisna i slobodna zemlja, stvorila je svoje kapaciteta za vladavinu zakona i vršila je transformacije i  reforme sistema pravosuda, od pocetka je osnivala Policiju Kosova i Bezbednosne snage Kosova.
 
Ovi kapaciteti su izgradeni prema najvišim evropskim i americkim standardima i postale su veoma poštovane institucije u kojima imaju veliko poverenje svih gradani bez razlike, institucije koje su svojim profesionalizmom i predanošcu  postali su faktor u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, ucinivši da u našoj zemlji vlada nacelo zakona i da imamo efikasne politike bezbednosti.

Poštovani ucesnici,
Izgradnja politika bezbednosti u jednoj državi je veoma kompleksan i isprepletan sistem ne samo u unutrašnjem  nego i u spoljnom planu.
 
U modernim periodama bezbednosna politika države  je obavezno povezana sa bezbednosnim regionalnim i globalnim politikama. Za to Kosovo ima potrebu da bude ravnopravni clan u svim medunarodnim bezbednosnim strukturama, jer jedino tako daje se doprinos miru i stabilnosti u regiju i jedino tako izgraduju dobre politike sprecavanja koje ce omogucavati gradanima  normalan i miran život.
 
Bezbednosne politike zemlje su povezane i sa politikama obrazovanja i vaspitanja, politikama zdravstva, reformama u pravosudnog  sistema kao i u izgradnji kapaciteta emergentnih struktura policije, bezbednosnih ili  vojnih struktura.
 
Bezbednosnim politikama su povezani i napori i efikasno suprotstavljanje krijumcarenju, korupciji i organizovanog kriminala, veoma štetnih pojava koje svojim posledicama unište osnovu društva i države i stvaraju pogodan teren za delovanje sa pozicija medunarodnog terorizma.
 
Republika Kosova je postigla  znacajne rezultate u svim oblastima a posebno u razvoju demokratije, realizaciju ljudskih prava i sloboda, dok vladavina zakona i borba protiv korupcije, krijumcarenja i organizovanog kriminala  mora biti naš stalni angažman, da Kosovo kao što nije izvor niti izvoznik kriminaliteta da ne bude ni zemlja tranzita krijumcarenja i organizovanog kriminala.
 
Republika Kosovo realizovace sve svoje politike i u bliskoj buducnosti postace i clanica OUN-a, Evropske zajednice i clanica NATO-a.
 
Hvala vam i želim vam plodan rad u ovoj konferenciji.