Pripremni tim Komisije za istinu i pomirenje usvojio Poslovnik o radu i Plan rada

Priština, 12. jul - Pripremni tim za osnivanje Komisije za istinu i pomirenje, koji je osnovao predsednik Kosova, Hashim Thaçi, danas je održao redovan sastanak i usvojio je Poslovnik o radu i Plan rada.

Pripremni tim je osnovan kako bi izgradio tehničku i zakonsku infrastrukturu za Komisiju za istinu i pomirenje. On se sastoji od 4 predstavnika državnih institucija, Predseeništva, Vlade i Skupštine Kosova, kao i od predstavnika civilnog društva i stručnjaka za procese  za suočavanje sa prošlošću.

Ovaj tim deluje od 1. maja 2018. godine.

Usvajanjem osnovnih dokumenata Pripremnog tima, rad će sada biti usredsređen na pripremanje pravnih akata, dokumenata i prostora za Komisiju za istinu i pomirenje.

Pripremni tim ima rok od 18 meseci da završi svoj posao.