Prevremeni izbori za predsednika Istoka održat će se 11 Aprila 2010 godine

Predsednik Republike Kosova, dr. Fatmir Sejdiu je danas potpisao odluku, po kojoj se, prevremeni lokalni izbori za Predsednika Opštine Istok u Republici Kosova, koji su ranije bili predviđeni da se održe 04 Aprila 2010, održava će se 11 Aprila 2010 godine.

Odluka je doneta na osnovu Ustava Republike Kosova, član 56, tačka 3(b) Zakona o Lokalnoj Samoupravi, i člana 4, tačka 1 i 4 te člana 11, tačke 1 i 2 Zakona o Lokalnim Izborima u Republici Kosova, te takođe i na osnovu sporazuma sa političkim partijama i Centralnom Izbornom Komisijom.

Centralna Izborna Komisija Republike Kosova se upućuje da preduzme sve potrebne postupke za organizaciju lokalnih izbora u skladu sa ovom odlukom i valjanim primenljivim zakonom.

Odluka Predsednika Republike Kosova, doneta 22 Februara 2010 godine, sa kojom objavljuje prevremene lokalne izbore za Predsednika Opštine Istok u Republici Kosova za dan 04 April 2010 g. se stavlja van snage pravosnažnošću ove Odluke, na dan potpisivanja.