Predsenik Sejdiu primio na oproštajni poset ambasadora Madžarske, g-dina Zoltan Imecs

Predsednik Republike Kosovo, dr. Fatmir Sejdiu je danas primio na oproštajni poset ambasadora Republike Madžarske u Prištini, g-dina Zoltan Imecs, kome se zahvalio za snažnu podršku koju je Madžarska dala i daje našoj zemlji.

Visoko ceneći rad ambasadora Imecs-a, Predsednik Sejdiu je rekao da je on usko saradjivao sa institucijama Kosova u vrlo važnim procesima, kako pre, tako i nakon proglašenja nezavisnosti naše zemlje.

I na ovom sastanku, Predsednik Sejdiu je ponovio posvećenost institucija Republike Kosovo za svestranu saradnju sa Republikom Madžarskom, od koje, s punim poverenjem, očekuje daljnju podršku procesu obezbedjenja novih priznanja i što bržu integraciju naše zemlje u Evropsku Zajednicu, u NATO i  u drugim medjunarodnim mehanizmima.

Dok, ambasador Imecs reče da će Madžardska podržati razvoj Republike Kosovo u svim aspektima, pošto Kosovo ima njeno mesto u zajedničku evropsku porodicu. Isto tako, on je visoko cenio pozitivno mišljenje MSP o legitimnosti proglašenja nezavisnosti Republike Kosovo, naglašvanjući da su već stvorene sve okolnosti da se Kosovo prizna i od drugih zemalja, koje ovo još nisu učinile.