Predsenik Pacolli je dočekao na sastanak delegaiju Međunarodnog Monetarnog Fonda

Predsednik Behgjet Pacolli je dočekao na sastanak jednu Delegaciju Međunarodnog Monetarnog Fonda predvođenog od g. dina Adam Benett, Viši Savetnik Evropskog Departmana u sastovu kojeg su bili i g.din Costas Christou, Šef Departmana za Kosovo i Jose Sulemane predstavnik Evropskog Departmana za Kosovu.

Tokom sastanka, Predsednik Republike Kosova, Behgjet Pacolli se zahvalio predstavnicima MMF za svu pomoć koju je ova uvažena međunarodna institucija dala i nastavlja dati Kosovu.

Predsednik Pacolli je informirao predstavnike MMF za posvećenje institucija zemlje za usku saradnju sa MMF za pravosnažne programe i programe u toku.

Takođe, Predsednik Pacolli je govorio i o teškoćama i teškom socijalnom stanju koja je zavladala na Kosovu i zatražio od gostiju razumevanje za ispunjavanje i onih objektiva/ciljeva koji još nisu ispunjeni u zajedničkim programima sa MMF.

On reče da Vlada Kosova je posvećena da usko sarađuje sa MMF za iznalaženje prihvatljivog rešenja imajući u obzir socijalno stanje u zemlji.
Dok, g.din Adam Bennett, Viši Savetnik Departmana za Evropu, izražavajući spremnost MMF za saradnju i u buduće sa institucijama Kosova, reče da je cilj MMF dugoročni napredak i dugoročna istrajnost budžeta Kosova.

G.din Adam Bennett, je naglasio da većina ciljeva prošlogodišnjeg programa su ispunjeni i da se radi za iznalaženje rešenja i za pokrenuta pitanja.