Predsednika Atifete Jahjaga se susrela sa slovenskim premijerom , Borutom Pahorom

Predsednica Republike Kosova g-da Atifete Jahjaga, u sklopu svoje dvodnevne posete Sloveniji je primljena danas od slovenskog premijera Boruta Pahora. Premijer Pahor je karakterizovao Kosovo kao prijateljsku zemlju i rekao je da ce Slovenija nastaviti da podržava Kosovo u njezinim demokratskim procesima. On je rekao da je znacajno da ekonomska saradnja izmedu Kosova i Slovenije produbljava i da ce Slovenija pomoci Kosovu u ekonomskom razvoju. Slovenski premijer, Borut Pahor, rekao je da su znacajni politicki odnosi izmedu obe zemlje i istakao je podršku njegove zemlje za procese integracije i medunarodnih priznavanja za Kosovo. Premijer Pahor je rekao da dijalog izmedu Kosova i Srbije je znacajan korak za prevazilaženje poteškoca izmedu dve zemlje i ocenio je da izgradnja poverenja je veoma važno za regiju. Predsednica Jahjaga je ocenila gostoprimstvo u toku posete u Sloveniju i rekla je da obe zemlje imaju dobre odnose u politickoj, institucionalnoj i posebno ekonomskoj oblasti. Ona je rekla da Slovenija nastavljanjem svoje pomoci za Kosovo pomaže da se prošlost lakše prevazide i pomaže mir i stabilnost u regiji kao i uspostavljanje novih odnosa na celom zapadnom Balkanu kako bih pomogli na putu za integraciju u EU.

Predsednica Jahjaga je rekla da Slovenija  može imati znacajnu ulogu  u pripremi Kosova  u procesu evro-atlantskih  integracija, s obzirom da  je  iskustvo Slovenije  znacajno  za Kosovo  u ispunjavanju  uslova i standarda. Ona  je rekla da je  od znacaja  izgradnja  strateškog  partnerstva sa Slovenijom  koji ce služiti kao   put  za EU.  Predsednika Republike  Kosova  je rekla  da Kosovo i Slovenija  moraju  podsticati  medudržavne dogovore,  odnosno  medu ministarske  u svim oblastima.  Predsednica Jahjaga  je rekla  da Slovenija može pomoci Kosovu u procesu  novih priznavanja i u  njezinom predstavljanja u medunarodnim i regionalnim organizmima i institucijama.  Ona je rekla  da  uz   posredovanje  EU, Republika Kosovo je  pocela proces dijaloga  sa  Republikom Srbije,  jedinom cinjenicom  da nema  druge alternative za  obavezivanje Srbije  da ispuni  svoje  medunarodne obaveze u odnosu na Kosovo.  Ona je rekla da podržava ovaj proces  s obzirom  da je  za dobrobit svih gradana, ali  rekla je   da rešenja moraju biti  zasnivana  na najboljim evropskim praksama. Predsednica Republike Kosova je rekla da Kosovo ima potrebu stvaranja  kontraktualnih  odnosa  sa  EU, što bi  pomoglo na  ubrzavanje i   produbljivanje  reformi  u zemlji ali  i  razjasnilo bi se  evropski put Kosova.  U  toku posete  u Sloveniji, predsednica Jahjaga  je posetila  i  Ambasadu  Republike Kosova u Ljubljani.

Predsednica Jahjaga  je danas  završila dvodnevnu posetu u Sloveniji i vratila se u Prištinu.