Predsednik Thaçi traži od sudija više posvećenosti u službi države

Priština, 2. decembar 2017. godine – Predsednik Republike Kosovo, Hashim Thaçi danas je učestvovao na otvaranju sedme Godišnje konferencije pravosuđa, koju je organizovao Sudski savet Kosova, a koju je podržao OEBS.

Predsednik Thaçi je rekao da je Republika Kosovo, od kada je proglasila nezavisnost do sada, preduzela seriju postupaka s ciljem konsolidacije sistema pravoduđa i u funkciji poštovanja ustavnog poretka.

„Postignuća našeg pravosudnog sistema nisu mala, ali tokom ovog putovanja bilo je i izazova. Samo tokom ove godine preduzeli smo bitne korake u jačanju našeg pravosudnog sistema i njegovom rasprostiranju na celu teritoriju Republike Kosovo“, rekao je predsednik Thaçi.

Predsednik Thaçi je rekao da je na osnovu predloga Sudskog saveta Kosova imenovao sto sudija, od kojih je četrdesetoro bilo iz nevećinske zajednice, stavljajući tako u funkciju sudove u celoj zemlji.

„U tom pravcu, smatram da je ova godina posebna za Republiku Kosovo, jer se naša država gradi nad ustavnim principima sveoubuhavtnosti, jednakosti i slobode svakog pojedinca, da ostvari sebe samog i da traži njegovu ili njenu sreću, a da mu se pravo da bude deo kosovskog društva nikada ne ugrozi“, rekao je predsednik Thaçi.

On je dodao da institucije Republike Kosovo i naši međunarodni partneri, od posle rata, nisu prestali da rade kako bismo na Kosovu imali dobar pravosudni sistem, jedan sistem u kojem će svi biti jednaki i u kojem će se kao takvi i tretirati.

„Vi ste ti koji imate tu svetu dužnost pred sobom, pred narodom i pred zakonom. Profesionalizam, nepristrasnost i vaša nezavisnost povećavaju poverenje našeg pravosudnog sistema, a obezbeđivanje jednakog pristupa u sudovima povećava još više poverenje građana prema sudovima, i bez sumnje sve institucije Republike Kosovo će vam pružati podršku, kako biste postigli ciljeve o jednom dobro organizovanom, profesionalnom, nezavisnom ne pristrasnom pravosudnom sistemu, koji će biti u službi građana“, rekao je on.

Predsednik Thaçi je rekao da je sa svih funkcija koje je obavljao pružao i da će pružati njegovu potpunu podršku unapređenju sistema pravosuđa.

On je rekao da su nas izazovi kroz koje smo prošli kao zemlja, učinili da budemo još odlučniji i još više ubeđeni u to da Republika Kosovo zaslužuje da bude država sa dobrim pravosudnim sistemom.

Predsednik Thaçi je čestitao sudijama na svemu što su učinili tokom ovih godina u službi naše države i pozvao ih je da i dalje nastave da rade profesionalno i posvećeno.