Predsednik Thaçi traži kažnjavanje srpskih zlocinaca koji su izvršili genocid na Kosovu

Priština, 17. januar 2020. godine – Predsednik Republike Kosovo, Hashim Thaçi, ucestvovao je danas na Godišnjoj konferenciji tužilaca Kosova.

Cestitajuci tužioce na njihovom radu i podsticuci ih na profesionalizam i nezavisnost od spoljašnjih uticaja, predsednik Thaçi je govorio o nekažnjavanju srpskih kriminalaca koji su izvršili zlocine prema civilnom stanovništvu na Kosovu.

Predsednik Thaçi je naglasio da je Kosovo prošlo kroz sisteme pravosuda u raznim fazama više od 20 godina, dok je izrazio njegovu zabrinutost zbog nedostatka uspostavljanja pravde za razne žrtve.

Ovde je predsednik Thaçi pomenuo misije za vladavinu prava koje su bile na Kosovu, ukljucujuci UNMIK, EULEX i paralelno sa njima i Haški tribunal za razne zlocine u bivšoj Jugoslaviji, za koje je istaknuo da nisu ucinile dovoljno za kažnjavanje srpskih zlocinaca za masovna ubistva sa ciljem etnickog cišcenja niti za silovanje preko 20 hiljada albanskih žena.

Ovo zanemarivanje, prema recima predsednika Thaçi, predstavlja amnestiju ovih zlocina  od medunarodnog prava.

„Svedoci smo da postoje oko 13 hiljada albanskih civila koji su ubijeni od strane države Srbije, oko 20 hiljada silovanih žena i oko 1300 ubijene dece, kao i oko 400 identifikovanih masakra. Svi znaju i niko ne može poreci da je bilo propusta u procesu gonjenja izvršioca, kao što je bilo i etnicke selekcije, gde je Kosovo, iako je bila žrtva, gonjeno i istraženo više nego Srbija, koja je bila agresor koji je izvršio genocid i etnicko cišcenje. Slobodno mogu reci da je Kosovo istraženo više nego zlocini iz drugog svetskog rata“ izjavio je predsednik Thaçi.

Šef države je rekao da su ovi propusti otežali postizanje mira, pomirenja i normalizacije odnosa izmedu Kosova i Srbije.

Predsednik Thaçi je ohrabrio tužioce da se drže što dalje od politickog uticaja, ali i što dalje od diplomatskog uticaja.