Predsednik Thaçi posetio Medicinski bataljon u Bezbednosnim snagma Kosova

Priština, 26. mart 2020. godine - Predsednik Republike Kosovo, Hashim Thaçi posetio je danas Bezbednosne snage Kosova, konkretno Medicinski bataljon gde je izbliza video njihov rad.

"Za mene je bilo posebno zadovoljstvo da vidim tako visok nivo profesionalne spremnosti Medicinskog batljona Bezbednosnih snaga Kosova. Da se još jednom uverim u visoke, stručne, medicinske i logističke kapacitete BSK-a koji su primer regionu Zapdnog Balkana. BSK su spremne da pomognu građanima Kosova, kad god se to bude zatražilo, na svim prostorima na teritoriji Republike Ksoovo. Spremne su sa pomognu svim institucijama koje se konkretno bave poslovima koji se tiču sprečavanja i prevazilaženja stanja, nakon izbijanja Korona virusa. Takođe želim da se zahvalim svakom vojniku, oficiru, podoficiru i generalu, što su se angažovali maksimalno u ovoj novoj i teškoj okolnosti, a koja je istovremeno izazovna, uz optimizam, nadu i veru da ćemo je prevazići sa što manjim posledicama", rekao je predsednik Thaçi.

A komandant BSK-a Rrahman Rama je rekao da je preduzeo sve mere i da su podigli stepen gotovosti Bezbednosnih snaga Kosova.

"Imamo sreće što nijedan naš pripdnik nije inficiran. U kontaktu smo sa svima. Ja mogu reći da se nadam i da verujem da nemamo potrebe za upotrebom naših kapaciteta, ali smo u stanju gotovosti. Svaka potreba koju budu izrazile i institucije i građani, mi smo spremni da u bilo koje vreme, u svakom trenutku pomognemo", rekao je komandant Rama.

Predsednik Thaçi ke rekao da je nakon jučerašnje posete UKCK-u, danas video i profesionalnost i kapcitete spremnosti Bezbednosnih snaga Kosova.

"To još više povećava poverenje, nadu i optimizam i kod mene kao predsednika zemlje da će Kosovo prevazići uspešno ovaj izazov. Kao država imamo dovoljno kapciteta da se suočimo sa izazovom pandemije Korona virusa", rekao je predsednik Thaçi.

On je dodao da je zdravlje građana u rukma stručnjaka i da mi drugi treba da pomognemo lekarima i svima onima koji se suočavaju sa virusom COVID-19, ostajanjem kod kuće.