Predsednik Thaçi odlikovan medaljom “Čast Akademije” od strane Albanske akademije nauka

Tirana, 20. decembar – Predsednik Republike Kosova, Hashim Thaçi odlikovan je danas medaljom “Čast Akademije” od strane Albanske akademije nauka.

Predsednik Thaçi zahvalio se članovima Akademije na dodeli ovog priznanja izražavajući poštovanje za se albanske akademike koji su život posvetili naučnom istraživanju.

Ovo počastvovanje, predsednik Thaçi je rekao da smatra pitanjem koje nema veze samo sa njegovim doprinosom i imenom, već i sa sveopštom simbolikom i simbolikom zastupanja koju sadrži institucija predsednika Republike Kosova.

„S toga vašu nagradu smatram izrazom poštovanja i cenjenja jake veze koja nas čini da se osećamo isti, na celokupnom istorijskom albanskom prostoru, bez obzira na razlike i prepreke koje je stvorila istorija“, dodao je on.

Prema njegovom mišljenju, albanski narod ima neodvojivi identitet i istoriju, nezavisno od država u kojima se nalaze, Republici Albaniji ili Kosovu pre svega, ali i u susednim državama gde ima albanskih oblasti.

Pred akademicima, predsednik je naglasio da  albanski narod ima jedan nerazdvojiv jezik, istraživači na Kosovu i u Albaniji imaju velike mogućnosti da istražuju jezička blaga, usmeno nasledstvo, raznoliko duševno blago koje ljudi još uvek čuvaju.

„Mnogo je bilo truda da se Albanci razdvoje, kako u identitetu, onako kako ih je nepravično istorija podelila u prošlom veku nametnutim granicama. Ali, vi ostajete čuvari ovog identiteta koji je stvaran vekovima i milenijumima, vi ste čuvari nacionalnih simbola“, dodao je on.

Prema njemu, današnji svet nije samo svet nezavisnosti i međuzavisnosti, gde je današnja Evropa koja je težnja geopolitičkih nadahnuća Kosova i Albanije, model ove međuzavisnosti.

Govoreći o težnjama Albanaca da postanu deo EU, predsednik Thaçi naglasio je da osim nacionalnog albanskog identiteta, imamo i evropski identitet.

On je rekao da treba da shvatimo ovu realnost, da je priznamo i prihvatimo, da se naučimo da živimo u međuzavisnosti kao i sve civilizovane zemlje, ali čuvajući jezik, identitet, tradiciju i istorijske posebnosti.

„Ko bolje od naučnika Albanologije može da da lekcije i savete kako da očuvamo ova bogatstva u novim uslovima u kojima živimo i pred izazovima koji nas očekuju. Dakle, uloga akademija i akademika će se u ovom smislu  povećati, odgovornost nacionalnih nauka će se ojačati“; rekao je Thaçi.

Na kraju je naglasio da je veoma bitno za obe albanske akademije, za ostale naučne institucije da maksimalno doprinose odstranjivanju svake prepreke, kako bismo imali sopstveni kulturološki, jezički, književni, duhovni prostor.

„Ukoliko za državne granice nisu dovoljne dve strane da donesu odluke, o granicama kulturološkog i naučnog nacionalnog albanskog prostora i naučnim granicama sve je u našim rukama“, rekao je on.

Prof. dr Muzafer Korkuti, predsednik Albanske akademije nauka rekao je da su ovim priznanjem želeli da cene njegovu misiju kao šefa države Kosova, misiju koju je predsednik krunisao i u dobrim i zlim vremenima.

„Odluku da veoma visokim stepenom cenimo vaše doprinose, koji su i istorijski, mi danas formiramo, dodeljujući vam svečano priznanje „Čast Akademije“. Naša Akademija nauka je bila među prvima, koja je putem izdanja na nekoliko jezika knjige „Kosovo“, enciklopedijskog pregleda, javno svetu obelodanio vaše zasluge kao čoveka koji je bio na čelu procesa prema nezavisnosti Kosova“, dodao je on.

Akademik Korkuti je naglasio da je na čelu ovih misija, kako kao predsednik Vlade, tako o kao predsednik države, Thaçi bio toliko osetljiv, kao i akademski i univerzitetski svet na Kosovu i Albaniji za očuvanje i inauguraciju duhovnog nasleđa albanskog naroda.

„Obe naše akademije sarađuju na projektima i programima uz zajedničke inicijative i tela. Znajući jako dobro da vi pripadate generaciji kojoj je nacionalna svest bila princip iznad svakog drugog faktora: političkog, državnog, verskog, regionalnog, kulturnog, mi smo potpuno ubeđeni da će institucije koje su opterećene primarnim pitanjima albanskog sveta i naša međusobna saradnja biti pod vašim pozitivnim uticajem“, rekao je on.

U motivu dodele priznanja „Čast Akademije“, o predsedniku Thaçi-ju se između ostalog kaže: „Figura od odlučujuće bitnosti u zaštiti jedinice nacionalnog identiteta, jezika i osnovnih albanskih vrednosti.