Predsednik Thaçi od evropskih lidera zatražio jednako tretiranje Kosova i liberalizaciju viza

Predsednik zemlje, Hashim Thaçi, je na otvaranju rada Plenarne sednice Samita u Sofiji, na kojoj je tretirana tema „Jačanje svih dimenzija povezivanja (socijalno-ekonomske, fizičke, digitalne i ljudske)“, rekao da se ovaj samit odvija u bitnom trenutku za Evropsku uniju i Zapadni Balkan.

„Ovaj samit između Evropske unije i Zapadnog Balkana je izuzetan zajednički uspeh, a posebno naših domaćina, bugarskog predsedavanja. Uspeh ovog samita zasnovan je na očuvanju angažovanja sa državama Zapadnog Balkana putem sveobuhvatnog i jednakog pristupa, a podržan je bitnim principom prema kojem ceo Zapadni Balkan ima evropsku perspektivu“, rekao je predsednik Thaçi.

Šef države je rekao da to obuhvata i Strategiju Evropske komisije za Zapadni Balkan iz februara, kao i naše angažovanje preko mnogobrojnih inicijativa, među njima i Berlinski proces, agendu povezivanja i Višegodišnji plan delovanja za regionalnu privrednu zonu, kao i ostale forume koji teže tome da približe države Zapadnog Balkana jedne sa drugima, ali i Evropskoj uniji.

„Takođe mi je zadovoljstvo da lično potvrdim podršku Kosova sadržaju deklaracije sa ovog samita i prioritetne agende Sofije. Mi u potpunosti podržavamo ključne principe ojačane saradnje, dobrih susedskih odnosa i potrebu za stabilnim i obavezujućim rešavanjem dvostranih nesuglasica“, rekao je predsednik Thaçi.

Pred evropskim i balkanskim liderima, predsednik Thaçi je rekao da Kosovo jeste i da će u potpunosti ostati posvećeno ovim ciljevima, obuhvatajući i dijalog koji je olakšan posredstvom EU o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije.

„Kosovo je spremno da uđe u zaključnu fazu dijaloga sa Srbijom, radi postizanja pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa i pomirenju. Dozvolite mi da istaknem potrebu o jednakim pravilima igre i da se sada krećemo prema daljem sprovođenju tema o kojima pričamo na ovom samitu, a u slučaju Kosova to obuhvata brzo zaključenje procesa liberalizacije viza, za koji je Kosovo ispunilo svih 95 traženih uslova“, rekao je on.

Predsednik Thaçi je dodao da ukoliko zaista želimo stabilan uticaj u afirmisanju regiona, to treba da podrazumeva i uklanjanje raznih prepreka koje su trenutno prisutne.

To prema mišljenju predsednika Thaçija znači, ali nije ograničeno na priznanje kvalifikacija, certifikata i ostalih dokumenata, skraćenje vremena čekanja na granici, interakciju na polju energije, obezbeđivanje slobode kretanja za ljude unutar regiona uklanjanjem viza, ali i oživljavanje ostalih obećanja koja smo ranije kao region dali.