Predsednik Thaçi: Kosovo uspešno u borbi protiv trgovine ljudima

Priština, 18. oktobar 2018. godine – Predsednik Republike Kosovo Hashim Thaçi, danas je učestvovao na konferenciji koja je organizovana radi Dana EU protiv trgovine ljudima.

Predsednik Thaçije rekao da je trgovina ljudima jedna od najflagrantnijih povreda ljudskih prava.

On je rekao da trgovina ljudima povređuje samo žrtve, ali i granice naših država, naša društva, naše privrede, a s druge strane jača organizovani kriminal, duboko dotiče i same vrednosti i principe nad kojima se grade liberalna i demokratska društva.

„Trgovina ljudima trese temelje EU i nastavlja da bude jedan od fundamentalnih problema sa kojima se EU i danas suočava. Dakle, dobrodošle su mogućnosti kao što je ova danas, da zajedno razgovaramo o ilegalnoj migraciji, o rizicima koje predstavlja za društva i o merama koje možemo preduzeti u borbi protiv nje“, rekao je predsednik Thaçi.

Šef države je dodao da je Kosovo stvorilo sveobuhvatne zakonske okvire i politike za borbu protiv trgovine ljudima, koji su usklađeni sa zakonima Evropske unije. Predsednik je rekao da je zahvaljujuću koracima koje su preduzele domaće institucije, zabeležen i napredak.

„Prvi korak jeste bio informisanje o pravima građana koji nisu imali prihode kao ilegalni imigranti u EU ili bilo gde u svetu. Pod dva, organi reda i bezbednosti su postupali protiv onih koji su podstrekivali ili organizovali ilegalni prevoz imigranata, dovodeći pred pravdu izvršioce tog fenomena. Mi smo sarađivali sa državama regiona i Evropske unije, kako bismo sprečili i kako bismo se borili protiv ovog fenomena i kako bi počinioci bili izvedeni pred pravdu“, rekao je predsednik Thaçi.

Na ovoj konferenciji, na kojoj su učestvovali mnogobrojni predstavnici kosovskih i međunarodnih  institucija predsednik Thaçi je rekao da je ovo bilo bitno ne samo kako bismo se porili protiv ovog fenomena, nego i za težnje za liberalizaciju viza za Kosovo.


„Srećan sam što je naše angažovanje dobilo pozitivne ocene od EU i naših partnera. Ovo je otvorilo put liberalizaciji viza za Kosovo i sada s pravom očekujemo pravičnu odluku, koju su građani Kosova zaslužili. Ali, to je i obećanje, da ćemo sa istom posvećenošću nastaviti da se borimo protiv trgovine ljudima“, rekao je on.

On je pozvao sve građane Kosova, institucije bezbednosti, pravosuđa, civilnog društva i medije da učestvuju u ovoj borbi i da postanu deo pobede protiv ove pojave.