Predsednik Thaçi i predsednik Skupštine Meta razgovarali o bitnosti međuparlamentarne saradnje

Tirana, 3. oktobar 2016. godine – U okviru njegove zvanične posete Albaniji, predsednik Thaçi sastao se sa predsednikom Skupštine Albanije, Ilir-om Meta.

Sa predsednikom Skupštine Meta, predsednik Thaçi je razgovarao i o ulozi koju Skupština Albanije može imati u lobiranju i podršci Kosovu u vezi sa učlanjenjem u međunarodne organizacije.

Predsednik Thaçi je rekao da produbljujući međuparlamentarnu saradnju sa ostalim državama, zajedno se može postići puno što se tiče unapređenja pozicije Kosova na međunarodnom polju.

Predsednik Skupštine Meta je rekao da je na svakom međunarodnom sastanku na vrhu njegove agende i agende predstavnika Skupštine Albanije, Kosovo i lobiranje za jačanje njegove subjektivnosti.

Predsednik Thaçi i predsednik Skupštine Meta su razgovarali i o bitnosti konstantne saradnje na nivou parlamentarnih komisija između parlamenata dve države, Kosova i Albanije.