Predsednik Thaçi: Dosta smo patili od mržnje, vreme je za međuetničko pomirenje

Priština, 15. decembar – Predsednik Republike Kosova, Hashim Thaçi, okupio je danas Savetodavno veće za zajednice, koji je održao generalni sastanak.

Na ovom sastanku, predsednik Thaçi  je rekao da je 2016. godina bila godina uspeha za Savetodavno veće za zajednice, kao godina u kojoj su akreditovana udruženja nevladinih organizacija, a koje će postati i novi članovi Veća.

Prema njemu, Savetodavno veće za zajednice je ispunilo je svoju misiju za pružanje mehanizma redovne razmene među zajednicama i državnih institucija Kosova, stvarajući mogućnosti za zajednice da u ranoj fazi daju komentare i započnu zakonodavne i političke inicijative.
Predsednik je naglasio da je država Kosovo izgrađena na najbitnijim međunarodnim dokumentima i načelima za zaštitu ljudskih prava u sloboda.
On je dodao da državne institucije Kosova rade na tome da se ova načela sprovode tačno, i da se svaki građanin Kosova, bez obzira na njegovu pripadnost, oseća slobodnim i jednakim sa bilo kojim drugim građaninom. 

„Kao društvo koje je patilo od diskriminacije i izuzimanja, duboko razumemo bitnost načela da svako bude tretiran ljudski i jednako, poštujući njegova osnovna ljudska prava i slobode.

„Vaša uloga u promovisanju ovih načela je velika“, rekao je predsednik Thaçi.

On se zahvalio članovima Veća na njihovom angažovanju u ispunjavanju misije izgradnje novog Kosova, evropskog Kosova i multietničkog Kosova.

„Svi treba zajedno da radimo kako bismo imali uspeha, a ovaj uspeh će osećati svaki građanin, svaka porodica, gde god da žive, na svim delovima teritorije Republike Kosova, ne uzimajući u obzir etničku pripadnost. Mnogo ćemo raditi na nastavljanju naših angažovanja radi povratka svih ljudi koji žele da se vrate njihovim kućama“, najavio je predsednik.

Govoreći o procesu normalizacije odnosa između Republike Kosova i Srbije, predsednik je pozvao sve da budu deo procesa normalizacije ovih odnosa i međuetničkog pomirenja unutar Kosova.

„Dosta smo patili od mržnje, sukoba, dakle svako od nas treba da gleda na razvojnu budućnost. Svi treba da se usredsredimo na to da se dogodi međuetničko pomirenje na Kosovu, kao preduslov za zajednički život, za razvoj Kosova, za stvaranje novih radnih mesta, za poboljšanje socijalnog blagostanja svakog građanina Kosova“, rekao je on.

Predsednik Thaçi je rekao da se ovo može dogoditi samo ako se svi angažuju. „Ja se dobro osećam uvek kada imamo kontakte sa svim zajednicama, vidim volju da se živi na novom Kosovu, da se živi zajedno i da se osećamo dobro i ponosnim na njihovu zemlju Kosovo, nezavisno od etničke pripadnosti“, dodao je on.

Predsedavajući Savetodavnog veća za zajednice, Gazmen Salijević se zahvalio predsedniku Republike Kosova na podršci koju je pružao ovom Veću.

On je rekao da Veće za cilj ima promovisanje tolerancije, međuetničke komunikacije, razvoja za bolju budućnost svih građana Kosova.

„U našem mandatu, zajedno sa svim članovima Veća promovišemo poruke tolerancije, bolje komunikacije, izgradnje međuetničkog pomirenja na Kosovu“, dodao je on.

Predsednik im se zahvalio na radu koji vrše u promovisanju prava zajednica na Kosovu, ohrabrujući ih da još više rade zajedno na jačanju države Kosova, putem promovisanja ovih vrednosti.