Predsednik Thaçi dočekan u Komori predstavnika kanadskog Parlamenta, sastao se sa predsedavajućim Regan-om

Otava, Kanada, 22. novembar– Predsednika Republike Kosovo, g. Hashim-a Thaçi-ja dočekao je danas predsedavajući Komore predstavnika Parlamenta Kanade, g. Geoff Regan, sa kojim je razgovarao o saradnji između Kosova i Kanade i o produbljenu ove saradnje, a posebno na parlamentarnom polju.

Predsednik Thaçi je rekao da je Kosovo zahvalno na podršci koju je Kanada dala Kosovu.

„Dirljivo je što sam posetio vojni kamp u Halifaksu u koji je pristiglo mnogo kosovskih izbeglica 1999. godine. Ali bilo mi je zadovoljstvo da vidim da su ta deca koja su stigla kao izbeglice, sada stručnjaci, umetnici, sportisti integrisani u kanadsko društvo“, rekao je predsednik Thaçi.

„Cenimo podršku Kanade u ponovnoj izgradnji zemlje nakon rata i podršku sada međunarodnoj konsolidaciji države Kosovo“, dodao je predsednik Thaçi.

Predsedavajući Regan je pohvalio Kosovo za izgradnju uspešne države u kojoj vladaju ljudska prava i raznolikost, zajedničke vrednosti Kanade i Kosova. 

„Pre 20 godina dočekali smo vas kao izbeglice, sada vas dočekujemo kao partnere“, rekao je predsedavajući Regan.

Predsednik je rekao da Kosovo i Kanada treba da prodube saradnju na nivou parlamenata, ali i u drugim oblastima kao što su ekonomija i bezbednost.