Predsednik Thaçi: Borba protiv korupcije treba da bude prioritet nad prioritetima

Priština, 27. mart 2019. – Predsednik Republike Kosovo Hashim Thaçi, učestvovao je danas na Konferenciji o sprečavanju i borbi protiv korupcije na visokom nivou, koju je organizovala Misija OEBS-a na Kosovu.

Predsednik Thaçi je rekao da je korupcija ozbiljna pretnja, ne samo našoj zemlji, već i razvijenijim zemljama i predstavlja izazov za demokratiju.

„Fenomen korupcije je izazov na globalnom nivou. Pored posledica koje izaziva u političkim i socio-ekonomskim događanjima, pojava korupcije izaziva posledice i na polju bezbednosti“, rekao je predsednik Thaçi.

Šef države je rekao da kao mlada država treba da budemo beskompromisni u sprečavanju  i borbi protiv ove pojave.

„Vladavina zakona i dobro upravljanje, usmerene na borbu protiv negativnih pojava, na ovom polju i korupcije na svim nivoima, hrane privredni rast i regulišu blagostanje građana“, istakao je predsednik Thaçi.

Republika Kosovo je, prema mišljenju šefa države, preduzela skup postupaka u cilju konsolidacije vladavine zakona i u funkciji poštovanja ustavnog poretka, a usvojila je i relevantno zakonodavstvo iz ove oblasti, stvarajući institucionalne u međuinstitucionalne  mehanizme sa tim ciljem.

Prvi čovek države je istakao da je Republika Kosovo, tokom izgradnje države imala izazove, od kojih su neki prevaziđeni, a neki se tretiraju.

„Poslednji je Izveštaj o ljudskim pravima na Kosovu za 2018. godinu koji je objavio američki Stejt department, koji je identifikovao mnogobrojne napretke u sektoru pravosuđa, ali i mnogobrojne izazove koji su pred nama“, istakao je on.

Predsednik je istakao da je tokom 2018. godine i na početku 2019. godine Republika Kosovo načinila krupne korake u konsolidaciji zakonodavstva koje se tiče polja borbe protiv korupcije, donoseći nove ili izmenjene i dopunjene zakone.

„Krivični zakonik Kosova, za koji se očekuje da će stupiti na snagu u aprilu ove godine, Zakon o proširenim nadležnostima za konfiskaciju imovine, Zakon o disciplinskoj odgovornosti sudija i tužilaca, Zakon o sudovima, Zakon o Sudskom savetu Kosova, Zakon o Tužilačkom savetu Kosova, Zakon o zaštiti uzbunjivača, Zakon o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javne funkcije, Zakon o unutrašnjoj kontroli javnih finansija… ovo zakonodavstvo na efikasan način omogućava da se identifikuju, spreče, istraže i kazne krivična dela koruptivne prirode“, rekao je predsednik Thaçi.

Šef države je rekao da ovo zakonodavstvo pruža zaštitu svima onima koji prijave ili izveste o povredama u javnom i privatnom sektoru.

On je dalje dodao da je Republika Kosovo postepeno povećala broj sudija i tužilaca u skladu sa potrebama, a podigla je i kapacitete drugih institucija koje sprovode zakon i povećala je budžet za institucije vladavine zakona, što su bili izazovi u prošlosti.

„Nasuprot rezultatima, mi i dalje treba da nastavimo beskompromisnu borbu protiv korupcije, treba da prevaziđemo identifikovane zastoje, postupajući u skladu sa i sprovodeći zakone uz veću rigoroznost i posvećenost, istakao je predsednik Thaçi.

On je rekao da sudije i tužioci Republike Kosovo imaju dobre uslove rada i dostojanstvene prihode.

„Ostaje im samo da rade predano i profesionalno, da poštuju zakletvu koju su položili kada su preuzimali dužnost“, dodao je predsednik Thaçi.

Šef države je uputio poziv svim službenicima iz institucija za sprovođenje zakona, a posebno sudijama i tužiocima, da im borba protiv korupcije bude prioritet nad prioritetima.