Predsednik Sejdiu je prisustvovao obeležavanju 85 godišnjice Nacionalnog Instituta za Zdravstvo.

Predsednik Sejdiu pozdravljajući rukovodioce i radnike Instituta Javnog Zdravstva povodom 85 godišnjice ovog instituta, izjavio da se treba brže kretati radi obezbedjenja još boljih uslova i da se radi na preventivi za zdravstvenu zaštitu naroda.

“Misija koju ima Nacionalni Institut Javnog Zdravstva, ali i celokupno zdravstvo Kosova, je usko povezano i sa radom svih drugih potrebnih sistema za očuvanje dobrog zdravlja naroda i njihove dobrobiti“, naglasio je Predsednik Sejdiu.

Predsednik Sejdiu je govorio i o potrebi sadejstva i koordinacije rada centralnih i lokalnih institucija zemlje u borbi protiv faktora koji oštećuju zdravlje naroda i protiv loših/štetnih društvenih pojave.

Isto tako je Predsednik rekao da treba poštovati etičke norme i zakon i u medicinu, kao i u drugim sektorima, i spomenuo slučajeve negativnih pojava i u ovoj oblasti, kao što su problemi snabdevanja lekovima sa vrlo kratkim rokom upotrebe te namerne ili slučajne nemarnosti pri korišćenju medicinske aparature(opreme) u medicinskim centrima zemlje.

Takodje, Predsednik Sejdiu je, pozdravljajući učešće u ovu ceremoniju, predstavnika institucija javnog zdravstva susednih zemalja Kosova, Makedonije i Albanije, pozvao je za prekograničnu saradnju i u oblasti medicine i reče da će i Kosovo jednog dana biti član Svetske Zdravstvene Organizacije.

Pozdravljajući početak postavljanja stendi u Univerzitetski Klinički Centar, Predsednik Sejdiu je pozvao da se stvara specijalistički potencijal za sve medicinske oblasti pri Institutu Javnog Zdravstva i drugim medicinskim centrima zemlje.