Predsednik Sejdiu je primljen od strane Predsednika Nemacke, g-dina Horst Kohler, Predsednika Sevezne Skupštine, Norbert Lammert i ministra Westerwelle

Berlin, 6 Maj 2010god. – Predsednik Republike Kosovo, dr. Fatmir Sejdiu, tokom prvog dana službene posete Saveznoj Republici Nemackoj, se sastao sa najvišim zvanicnicima nemacke države, Predsednikom dr. Horst Kohler, Predsednikom Skupštine Savezne Republike, dr. Norbert Lammert, i ministrom Inostranih Poslova, dr. Guido Westerwelle, a u medjuvremenu je posetio i Fondaciju Korber, dok popodne se sastao sa Kencelarkom Angela Merkel.

U delegaciji ucestvuju i ministar Inostranih poslova, Skender Hyseni, ministar Ekonomije i Finansija, Ahmet Shala, te ministar Trgovine i Industrije, Ljutfi Žarku.

U pratnji Predsedenika se nalaze Prva Dama-supruga Predsednika, g-dja Nezafete Sejdiu, i saradnici.

Na pocetku, Predsednik Kohler je Predsedniku  Sedjiu organizovao docek uz najviše državne pocasti. Oba su predsednika pratili intonaciju državnih himni, a potom su prošli pored Pocasne Jedinice, postrojene u cast posete Predsednika Sejdiu Republici Nemackoj.

Pri jednom dužem sastanku sa Predsednikom Kohler, Predsednik Sejdiu se duboko zahvalio za nepoštednu pomoc koju je dala i koju nastavlja dati Nemacka za Kosovo u svim oblastima, još od stalne podrške u svim važnim politickim procesima,  potom angažovanjem nemackih vojnika u okviru NATO snaga, ucešcem u okviru  medjunarodnog prisustva u našoj zemlji još od kraja rata pa do sada itd.

On je takodje naznacio ka vrlo važnu veliku ekonomsku pomoc koju je nemacka država dala Republici Kosovo, u svim periodima  a narocito u posleratnom periodu, u vreme obnove zemlje i stvaranja uslova za bolji život gradjana.

Predsednik Sejdiu je visoko cenio dobru saradnju u oblasti ekonimije izmedju dve zemlje a narocito investicije nemackih kompanija u našoj zemlji.

U jednoj izjavi datoj nakon sastanka, Predsednik Sejdiu je rekao da se oseca vrlo zadovoljnim za obecanja koje je dobio od nemackih rukovodioca.

Takodje, Predsednik Sejdiu je rekao da postoji vanredna podršku koju je Kosovo imala, ima i koju ce imati od  prijateljske nemacke države, podrška za evropsku integraciju, za njen integritet kao suverena i nezavisna država i za naše ambicije postanka ekonomski razvijena država.

„Nemacka ostaje bezrezervni partner investicija na Kosovu, za ljude Kosova bez obzira na etnicko poreklo, što je i naša vizija, i takodje ostaje jedan odlucni partner podrške Kosova i u drugim procesima koji se odnose na integraciju u Evropsku Zajednicu“, naglasio je Predsednik Sejdiu.

Predsednik Sejdiu je i ovom prilikom podsetio da je Kosovo nezavisna i suverena država i da se nikada nece ostvariti zlokobne prognoze protivnika nezavisnosti da  Kosovo postane jedna nestabilna država koja ce samo prouzrokovati nestabilnost regije. Naprotiv, nastavio je Predsednik, mi smo dokazali stabilnost i zadovoljni smo da prijateljskim zemljama, kao što je Nemacka, dokažemo naš uspeh i dostignuca, ali i poteškoce sa kojima se suceljavamo.

Saradnja izmedju Kosova i Nemacke je razmatrana i na sastanku Predsednika Sejdiu sa Predsednikom Skupštine Savezne Republike, dr. Norbert Lammert, te na sastanku sa ministrom Inostranih Poslova, dr. Guido Westerwelle.

Predsednik Sejdiu je obavestio njegove sagovornike sa tokovima dogadjaja u Republici Kosovo u svim oblastima i sa mnogim poteškocama koje ocekuje naša zemlja na svom putu razvoja, potpune funkcionalizacije institucija države, a poseban naglasak je dat neprestanom nastojanju naše zemlje, da posle clanstva u Medjunarodni Monetarni Fond i Svetsku Banku, da se, u najkracem roku, naša uclanimo u euroatlantske institucije.

Jedan srdacan susret Predsednik je imao i u Fondaciji Korber, kojem su prisustvovali važne licnosti politickog života Nemacke, ukljucujuci i bivše diplomatske pridstavnike ove države u našoj zemlji, te bivše celnike medjunarodnih institucija iz ove države koji su služili u našoj zemlji.

U jednom dužem govoru, Predsednik Sejdiu ja dao jedan potpuniji pregled zbivanja u našoj zemlji, te je predocio tokove kuda ce se kretati proces razvoja i integracije Republike Kosovo u medjunarodne institucije.

On je takodje odgavarao na interesovanja ucesnika u diskusiji vezanoj sa nizom pitanja koje su oni podneli za diskusiju.

U popodnevnim casovima, Predsednik Sejdiu se sastao sa Kancelarkom Angela Merkel i sa nizom drugih zvanicnika nemacke države, a sastanci ce se nastaviti i tokom narednog dana.