Predsednik Sejdiu je posetio opštine Priština i Novo Brdo

14.07.2010 – Predsednik Republike Kosovo, dr. Fatmir Sejdiu, u društvu ministra Lokalne Uprave, Sadri Ferati, su danas posetili opštinu Priština i opštinu Novo Brdo, gde je dočekan od opštinskog rukovodstva i diskutovao o aktualnim zbivanjima u ovim opštinama i probleme koje one imaju istovremeno im pružajući potrebnu podršku institucija centralnog nivoa.

U novom objektu opštine Priština, u naselje „Arberia“, Prdsednik Sejdiu je dočekan od predsednika glavnog grada, dr. Isa Mustafa i održao jedan duži sastanak sa direktorima opštinskih direkcija, šefovima parlamentarnih grupa i druge opštinske službenike. Predsednik Sejdiu reče da opštinu Priština posećuje kao Predsednik ali i kao građanin Prištine, da bi se informirao o poslovima koje obavlja opštinsko rukovodstvo, ali i da bi joj dao podršku.

„Došao sam da se informišem o svim zbivanjima, o uspesima i izazovima koje ima pred sobom, da bi pružio moju podršku i podršku centralnih institucija kao nacionalni interes kojeg ima glavni grad kao i drugi gradovi, ali, glavni grad ima svoju specifičnost da se brže kreče u novom razvoju, da se ostvare projekti predstavljeni pred građanima, dakle da se realizuju očekivanja građana zemlje i glavnog grada/metropole“, naglasio je Predsednik Sejdiu.

„U okviru toga, naravno da se uradi više i otvaraju novi horizonti, koji su uvek izazovni, uporedo s onim koje je deo obaveza zakonodavnim propisima koji se nadovezuju i sa zakonom o glavnom gradu koji je dostavljen Skupštini, ali u isto vreme i drugi specifični infrastrukturni aspekti koje Priština nije doživela do sada i treba da ih doživi“, nastavio je Predsednik Sejdiu, dodajući da Priština i Kosova trebaju sutra ući u međunarodna sportska takmičenja, u organizovanje kulturnih događaja i da bude domaćin i drugih, pa i političkih, događaja.

Angažujući se za stvaranje što boljih uslova za život građana stanovnika glavnog grada, ali i drugim naseljima koje obuhvata opština Priština, Predsednik Sejdiu je naglasio da „je dug glavnog grada, ali i centralnog nivoa da obezbedi snažnu podršku da se kreče u ovom pravcu i da život građana opštine, bude osigurana približnim beneficijama kako za onog koji živi u naselje „Dardanija“, „Ulpijana“ ili u starom delu grada, kao i za onog koji može biti u Kolić ili Bariljevo“.

Poseta u opštini Priština je prva poseta u ciklusu poseta koje će Predsednik Sejdiu činiti po opštinama Kosova.

U okviru toga on je danas posetio opštinu Novo Brdo, gde je dočekan od predsednika opštine, Bajruš Imeri i opštinsko rukovodstvo.

Na jednom zajedničkom razgovoru sa opštinskim rukovodstvom, Predsednik Sejdiu se upoznao sa stanjem u ovoj opštini, obavljenim poslovima i izazovima koje je čekaju u buduće.

„Visoko cenim poslove koje je ostvario predsednik opštine sa ljudima, sa građanima ovog kraja. Viziju koju imaju ovi, da opština bude realizacija očekivanja svih ljudi koji su vas podržali“, naglasio je Predsednik Sejdiu, dodajući da je opštinskom rukovodstvu izrazio punu podršku u radu i stalnu podršku institucija centralnog nivoa.

„Visoko cenim saradnju između dveju većih zajednica, u brojčanom smislu, Albanaca i Srba, ali i drugih zajednica i takođe navedem, dobar istorijski primer, u dugim vremenskim periodima saradnje u važnim projektima“, nastavio je Predsednik Sejdiu.
Govoreći o prošlosti ovog naselja i mogućnosti razvoja u buduće, Predsednik Sejdiu je podsetio da je „Novo Brdo bio jedan od najvažnijih gradova Evrope u jedno doba, zbog mineralnih bogatstva kojih ima u njenom podzemlju i mislim da će biti vreme novih studija i korišćenja nove šanse za razvoj ove opštine ali i samog Kosova“.

„Za nas je važno da sve procese koje smo prošli i u političkom smislu i proces decentralizacije u ovom prostoru je bio posebna tema sa katastarskim proširenjem, ali, rekao bih da ljudi koji su se ujedinili će nastaviti biti dobri saradnici i u buduće kao građani, kao ljudi koji žele ostvariti njihove interese unutar opštine i jednu dobru koheziju saradnje koje je i sa međunarodnim prisustvom na Kosovu, sa ljudima ICO-a, EULEX-a, ali istovremeno i sa jednom dubokom saradnjom sa KFOR-om, uvek za dobrobit opštine“, naglasio je Predsednik Sejdiu.