Predsednik Sejdiu je ponovio zahtev da Kosova učestvuje u mirovnim operacijama NATO-a, bilo to i simbolično

Predsednika Republike Kosova, i Vrhovni Komandant Bezbednosnih Snaga Kosova, dr. Fatmir Sejdiu, je prisustvovao ceremoniji unapređenja kadeta Centra Univerzitetskih Studija – Generacija 2010, koja je održana u Kasarni Komande Doktrine i Obuke u Ferizaj/Uroševac.

Predsednik Sejdiu, obraćajući se prisutnima, reče da se oseća počašćenim kao Predsednik države i kao Vrhovni Komandant BSK, za ostvareni napredak i brza dostignuća koje je realizovala ova snaga.

“Počašćen sam da danas prisustvujem ovoj dobroj ceremoniji završavanja jedne važne etape vašeg profesionalnog osposobljavanja kao kadeti, mladi oficiri Bezbednosnih Snaga Kosova. U svojstvo Vrhovnog Komandanta Bezbednosnih Snaga Kosova, dozvolite mi da kažem da dok je početak bio težak, ja velim da je brzina dobila zamah sa kvalitetom. Ono što ste ostvarili sa pripremom nove generacije, naročito saradnjom sa univerzitetima s reputacijom, jeste dobar put osposobljavanja novog komandnog kadra Bezbednosnih Snaga Kosova”, reče Predsednik Sejdiu

Predsednik Sejdiu, govoreći o primetnom razvoju kojeg su ostvarile Bezbednosne Snage Kosova, još jednom je ponovio je njegov zahtev da, bilo to i simbolično, da Kosovo učestvuje u mirovnim operacijama sa BSK.

“Za mene je zaista jedan dan velike počasti za Kosovo. Vi ste poruka za porodice, za okolinu, za drugove, za Bezbednosne Snage Kosova i ujedno ste paralelna poruka spremnosti za Kosovo, da participira, kao što sam više puta zatražio i u svojstvo Predsednika zemlje, ali i, kao Vrhovni Komandant Bezbednosnih Snaga Kosova, da makar i simbolično, da Kosovo učestvuje u mirovnim operacijama NATO-a”, nastavio je nadalje Predsednik Sejdiu.

Predsednik Sejdiu reče da imamo dobar model pred sobom, model razvoja onih koji su bili, a koji i sada jesu, važan zaštitnik Kosova, naši partneri NATO, i ovaj pristup rastu i razvoju Bebednosnih Snaga Kosova, je snažno povezan i usaglašen sa ovim partnerom.

“Uvek sam rekao, da uporedo sa hrabrošću, samouverenja i požrtvovanja uvek je potrebno da skupa sa ovime bude prožeto i znanje, stručnost/profesionalizam i duboko psihološka spremnost svih vas. Vrlo dobro znam, da sutra ne samo da ćete biti komandni kadar u dobrom procesu rasta Bezbednosnih Snaga Kosova, nego, ćete takođe nositi esencijalno dobar dih profesionalizma kod generacija koje dolaze posle vas i bit ćete dobra poruka kretanja i razvoja Kosova kao suverene i nezavisne države”, dodao je Sejdiu.

Dobar primer za delovanje i zalaganje imamo NATO, sa kojom ćemo sarađivati do članstva, ali naravno i posle članstva. “Želeli smo i želimo uvek, mir, stabilnost i saradnju sa svim zemljama regije i stalnu saradnju do punog članstva i članstvo sa uspešnim kretanjem sa NATO-m. S toga kažem da nećemo ostati samo u ulozi vojnika, uzimajmo ovo uslovno, bit ćete ljudi koji će znati raditi sa dubokim znanjem u oblastima koje ste odabrali za potrebe Bezbednosne Snage Kosova, da bi ste bili pomoćnici procesa izgradnje i razvoja Kosova, u delu javnog ili civilnog života. Ovo je komponenta koju je imala NATO, nisu ovi ljudi raznih delova sveta ostali samo u delu fizičkog i psihološkog zaštitnika Kosova i njenog integriteta, nego su bili važni akteri za celo prostranstvo Kosova, za sve zajednice, da grade infrastrukturu, da daju šansu za perspektivu, da daju šansu za život, s toga znam da ćete to učiniti najbolje”, reče Predsednik Sejdiu.

Na kraju njegovog izlaganja, Predsednik Sejdiu se posebno zahvalio roditeljima i članovima porodica diplomiranih, za snažnu podršku podupiranje koje su dali ovim mladima, koji su danas ovo krunisali sa diplomiranjem. “Jedno veliko hvala za roditelje i članove vaših porodica. Oni su znali vas pomoći da postižete stadij kada ste odlučili po vašoj želi, ali, jeste i zajednička volja. Vi ste ljudi koji će biti dobar primer za sve, ali, dobar primer i za vaše vršnjake”, reče Predsednik.