Predsednik Sejdiu je dočekao na oproštajnu posetu ambasadora Bugarske, Krasimir Tulechki

02.08.2010 – Predsednik Republike Kosova, dr. Fatmir Sejdiu je danas primio na oproštajnu posetu ambasadora Bugarske, g-dina Krasimir Tulechki.

Na jednom srdačnom sastanku, Predsednik Sejdiu se zahvalio ambasadoru Tulechki za njegovo angažovanje, rad i odličnu saradnju tokom vremena njegovog službovanja u našu zemlju. Isto tako, Predsednik Sejdiu je naglasio vrlo sadržajan doprinos i nepoštednu pomoć koju je Republika Bugarska dala i nastavlja dati za Republiku Kosova.

Istovremeno, Predsednik Sejdiu je naglasio da je Republika Kosova stalno angažovanja za vrlo dobre odnose sa svim susednim zemljama i svim zemljama regiona. On je ponovio dobru saradnju sa Republikom Bugarskom i angažovao se za jačanje ove saradnje u svim oblastima.

Dok, ambasador Tulechki, nakon što je označio kao vrlo značajan period njegovog službovanja kao ambasador u našoj zemlje, gde je imao jednu odličnu saradnju sa svim institucijama zemlje, naglasio je da je Bugarska jako posvećena u njenoj konstantnoj državnoj politici za Kosovo.