Predsednik Sejdiu je dekretirao sudije i javne tužioce

29.06.2010 – Predsednik Sejdiu je danas dekretirao okružne sudije i javne tužioce koji su dali zakletvu pred predsednikom Republike Kosova, dr. Fatmir Sejdiu, u jednoj svečanoj ceremoniji, na kojoj su prisustvovali i šef Međunarodne Civilne Kancelarije, g-din Pieter Feith i drugi međunarodni predstavnici.

Vrhovni Sud Kosova: Vjosa NIMANI-ZYLFIU- sudija; Marije ADEMI, sudija.

Državno Javno Tužilaštvo Republike Kosova: Laura PULA-javni tužilac.
Panel Suda Posebnog Veća Vrhovnog Suda: Ilmi BAJRAMI – sudija, Sabri HALILI – sudija.

Panel za žalbe Posebnog Veća Vrhovnog Suda: Sahit SYLEJMANI – sudija.
Okružni Sud u Prištini: Isak ADEMI-sudija / Predsednik, Tonka BERISHAJ-sudija, Salih TOPLICA-sudija, Ramadan GUDAQI-sudija, Shemsi HAJDINI-sudija, Mediha JUSUFI-sudija, Vehbi KASHTANJEVA-sudija, Gëzim LLULLUNI-sudija, Mejreme MEMAJ-sudija, Shqipe QERIMI-sudija, Mejdi DEHARI-sudija, Fëllanza KADIU-sudija, Hamdi IBRAHIMI-sudija, Hajrije SHALA-sudija, Nehat IDRIZI-sudija.

Okružno Javno Tužilaštvo u Prištini: Aleksandër LUMEZI-javni tužilac/Glavni Javni tužilac, Haxhi Dërguti-javni tužilac, Drita HAJDARI-PECI-javni tužilac, Blerim ISUFAJ-javni tužilac, Fikrije KRASNIQI-FEJZULLAHU- javni tužilac, Lulzi SYLEJMANI-javni tužilac.

Okružni Privredni Sud u Prištini: Vjollca RIZAJ-sudija, Suzana SEJDIU-sudija, Nezir BYTYQI-sudija.

Viši Sud za Prekršaje u Prištini: Biljana REDŽIĆ- sudija/Predsednik, Dalip BEGA-sudija, Ramiz KUĆI- sudija, Ragip NIMANI- sudija, Mejreme ZEKAJ-sudija.

Okružni Sud Prizen: Ymer HOXHA- sudija/Predsednik, Vaton DURGUTI- sudija, Xhevdet ELSHANI- sudija, Erdogan- HAXHIBEQIRI- sudija, Kujtim PASULI- sudija, Edije SEZAIRI- sudija, Ajser SKENDERI- sudija, Fillim SKORO- sudija.

Okružno javno Tužilaštvo Prizren: Rexhep REXHEPAJ-javni tužilac/Glavni javni tužilac, Metush BIRAJ-javni tužilac, Ervehe GASHI- javni tužilac, Sylë HOXHA- javni tužilac, Genc NIXHA- javni tužilac, Mehdi SEFA- javni tužilac.

Okružni Sud Peć: Sali MEKAJ- sudija / Predsednik, Sali BERISHA- sudija, Isa KELMENDI- sudija, Gëzim POZHEGU- sudija, Hasan SHALA- sudija, Muharrem SHALA- sudija, Shaban SHALA- sudija, Elmaze SYKA- sudija, Imer JAHMURATAJ- sudija, Lumturije MUHAXHERI- sudija.

Okružno Javno Tužilaštvo Peć: Agron GALANI- javni tužilac/ Glavni Javni tužilac, Agim KURMEHAJ- javni tužilac, Gjemajlije MUSTAFA- javni tužilac, Haxhi SINANAJ- javni tužilac, Ali UKA- javni tužilac.

Okružni Sud Gnjilane: Abdullah AHMETI- sudija, Vlastimir DIMIĆ- sudija, Zyhdi HAZIRI- sudija, Rasim RASIMI- sudija, Muhamet REXHA- sudija, Ilmi DALIPI- sudija.

Okružno Javno Tužilaštvo Gnjilane: Jetish MALOKU- javni tužilac/ Glavni javni tužilac, Fahri NUHIU- javni tužilac, Shaban SPAHIU- javni tužilac, Agron UKA-javni tužilac, Ismet UKSHINI-javni tužilac.