Predsednik: Očuvanje statusa kvo sa Srbijom, pogrešna o neodrživa opcija

Priština, 20. februar 2019. godine – Predsednik zemlje Hashim Thaçi, učestvovao je na konferenciji „Glas naroda o ‘Velikom finalu’ između Kosova i Srbije“, koju je organizovao Istraživački institut za evropske poslove (RIDEA).

Predsednik Thaçi je rekao da duže od jedne godine diskutujemo o najbitnijem procesu koji imamo kao država, od kojeg u velikoj meri zavisi dugoročna stabilnost Republike Kosovo i njeno učlanjenje u OUN, NATO i Evropsku uniju.

„Svi dobro znamo da je dijalog sa Srbijom o normalizaciji odnosa između dve države neizbežan i neophodan. Mi želimo da jednom zauvek pojasnimo naš odnos kao država sa državom Srbijom, što se može postići samo putem dijaloga, koji ima jasne ciljeve, ali i međunarodnu podršku, u prvom redu SAD-a i EU“, rekao je predsednik Thaçi.

Šef države je istakao da se navršilo dvadeset godina od okončanja rata, a Kosovo i Srbija nisu postigli autentičan sporazum koji bi mir, saradnju i dobro susedstvo učinio sigurnim i stalnim vrednostima ovih odnosa.

„Više od jednog veka traje neprijateljstvo u odnosima Kosovo – Srbija. Ali, sada i ja snažno verujem u ovaj stav, da je došlo vreme da ostavimo za sobom neprijateljstvo koje je proizvelo uzastopne tragedije na Kosovu i da sklopimo sveobuhvatni sporazum o normalizaciji odnosa između dve države“, rekao je predsednik Thaçi, zasnivajući svoj zaključak na tri argumenta.

Kao prvo, predsednik Thaçi je rekao da se opcija očuvanja statusa kvo u odnosima između Kosova i Srbije, a koji je podržavan i koji neki i dalje podržavaju,  pokazala pogrešnom i neodrživom.

„Mislim da status kvo ne predstavlja ni zastoj, već je vraćanje unazad. Poslednjih dvanaest meseci odnosi između Kosova i Srbije su pogoršani, čak postoji i regres. Nemam nikakvu sumnju, da ćemo ukoliko ove godine ne postignemo pravno obavezujući sporazum između Kosova i Srbije, ući u rizičnu zonu ovih odnosa, koji mogu da destabilizuju ceo region. Dakle, iskustva tokom poslednje godine samo su ojačala moje uverenje da je došlo vreme da se ovaj istorijski sporazum između dve države postigne“, rekao je predsednik Thaçi.

Pod dva, prema njegovom mišljenju, prošle godine smo svi silno tražili da SAD, na najdirektniji mogući način, ima odlučujuću ulogu u ovom dijalogu i sklapanju sveobuhvatnog sporazuma između Kosova i Srbije.

„Pismo iz decembra koje sam dobio od predsednika Trumpa je bila direktna potvrda političke i istorijske posvećenosti SAD-a da pomognu dvema državama da postignu pravno obavezujući sporazum“, rekao je on.

Pod tri, predsednik Thaçi je rekao da svi mi, na ovoj kosovskoj šarenoj političkoj sceni, imamo jedinstven stav koji treba da bude ime i prezime sporazuma o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije.

„Izričito priznanje između dve države je ključ koji otvara vrata ovom sporazumu i okončava vekovno neprijateljstvo. I upravo ovih dana, u pismima predsednika Trumpa i državnog sekretara Mike Pompeo, koja su upućena kosovskom rukovodstvu, dobili smo najjasnije i najsnažnije moguće garancije od SAD-a da ovaj istorijski sporazum između Kosova i Srbije podrazumeva recipročno priznavanje“, rekao je predsednik Thaçi.

To je izričit stav SAD-a, a to je predsedniku Thaçiju i najvišim vlastima u Beogradu dato na znanje putem pisma predsednika Trumpa.

„Mi ne možemo dobiti više garancije od ovih reči i ovog obećanja administracije SAD-a. Veoma sam siguran da smo i po pitanju ove konstatacije svi ujedinjeni“, rekao je on.

A kada je reč o formalnom izričitom priznanju između Republike Kosovo i Republike Srbije, predsednik Thaçi je rekao da bi bio najsretniji čovek na Kosovu, ukoliko bi se tako nešto dogodilo bez ikakvog dodatnog dijaloga, bez novih i teških razgovora u Briselu i bez ikakvog obostranog kompromisa.

„ Priznanje Kosova od strane Srbije, bez ikakvih razgovora i bez ijednog uslova bi bio najpravičniji zaključak ovog dijaloga, koji je otpočet pre dvadeset godina na Konferenciji u Rambujeu. Ali, u politici, pravda retko kada trijumfuje. I kao što znamo, kosovski Albanci, bolje od bilo koga u ovom delu Evrope znaju da trijumf pravde zahteva veliku žrtvu, izuzetnu volju, ali i posebnu međunarodnu podršku, što smo imali u godinama rata i nezavisnosti Kosova“, rekao je predsednik Thaçi.

Na kraju, predsednik Thaçi je rekao da zna da nas očekuju mučni razgovori u Briselu sa najvišim vlastima Srbije, ali moramo biti spremni da naše insistiranje na uzajamnom priznavanju između dve države pretvorimo u sveobuhvatni sporazum sa Srbijom.

„Pažljivo sam pročitao izveštaj istraživanja javnog mnjenja koji je pripremio Institut RIDEA. Moj glavni utisak je da je objektivno i mišljenje građana o samom dijalogu, o sklapanju sporazuma sa Srbijom, ali i o najpoželjnijim opcijama nad kojima treba izgraditi ovaj sporazum, dobro usaglašen sa našim ključnim političkim ocenama“, rekao je on.

Ovo je prema mišljenju predsednika Thaçija ohrabrenje da izvršimo našu dužnost prema građanima Kosova i prema državi Kosovo.