Predsednik: Institucije su povećale kapacitete za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije

Priština, 4. oktobar 2018. godine – Predsednik Republike Kosovo Hashim Thaçi danas je učestvovao na Regionalnoj konferenciji protiv korupcije koja se održava u Prištini.

Predsednik Thaçi je rekao da korupcija nije pitanje koje je specifično samo za Kosovo ili za zemlje regiona, već je izazov globalnih razmera.

Pored posledica koje izaziva u političkim i socio-ekonomskim dešavanjima, predsednik Thaçi je rekao da pojava korupcije izaziva posledice i u oblasti bezbednosti.

„Korupcija je prisutna u svim državama, bilo u razvijenim, onim u razvoju, ali i u zemljama koje su nerazvijene. Nivo i oblici pojavljivanja korupcije su različiti. S toga, saradnja država na ovom polju je neophodna radi postizanja rezultata u borbi protiv pojave korupcije“, rekao je predsednik Thaçi.

Šef države je istakao da je Republika Kosovo najmlađa država u regionu i da je tokom 10 godina postojanja kao država preduzela seriju koraka u cilju konsolidovanja vladavine prava i u funkciji poštovanja ustavnog poretka.

„Ustavni poredak Republike Kosovo zasnovan je između ostalog i na principu vladavine prava. Zakonska država i jako upravljanje, predvođeni borbom protiv organizovanog kriminala i korupcije hrane privredni rast jedne zemlje i otvaraju perspektivu svim građanima. U tom pravcu je Republika Kosovo usvojila određeno zakonodavstvo iz ove oblasti, stvarajući i institucionalne i međuinstitucionalne mehanizme u tu svrhu. Ali, imamo i izazove koji su povezani sa sprovođenjem zakonodavstva i sa funkcionisanjem tih mehanizama“, rekao je predsednik Thaçi.

Prvi čovek države je rekao da su dostignuća Republike Kosovo protiv korupcije evidentna.

„Doneti su zakonski akti koji sprečavaju i sankcionišu dela korupcije. Sastavljena su dokumenta politika. Stvoreni su mehanizmi za ovaj cilj i načinjeni su konkretni koraci u jačanju vladavine prava. Postepeno je povećan broj sudija i tužilaca. Povećani su kapaciteti u institucijama za sprovođenje zakona i povećan je budžet institucijama za vladavinu zakona“, rekao je on.

Kao potreba vremena, prema mišljenju predsednika Thaçija, zakonodavstvo iz oblasti korupcije se konstantno dopunjava, u cilju jačanja vladavine zakona.

„Republika Kosovo je konstantno beležila napredak u borbi protiv pojave korupcije i organizovanog kriminala. Zasigurno da uvek postoji mogućnost da se uradi još više na jačanju vladavine zakona i da se radi profesionalnije. Mi znamo da borba protiv organizovanog kriminala i korupcije nije nimalo laka, ali smo mi odlučni u tome da napredujemo“, dodao je predsednik Thaçi.

On je istakao da izazove treba da prevaziđemo profesionalno i uz posvećenost, sarađujući i razmenjujući iskustva sa zemljama regiona, a i šire.

Predsednik je rekao da od diskusija sa ove konferencije očekuje da se identifikuju regionalni izazovi protiv korupcije, mogućnosti za saradnju, ali i koraci za prevazilaženje identifikovanih izazova.

Predsednik Thaçi je rekao da će preporuke koje budu proizišle sa ove konferencije obuhvatiti tokom funkcionalnog razmatranja Nacionalnog saveta protiv korupcije, koji je koordinaciono telo pod njegovim rukovodstvom.

On je istakao da teži dinamizaciji i unapređenju rada Nacionalnog saveta protiv korupcije, u funkciji garantovanja ustavnog funkcionisanja institucija.