Predsednicu Atifete Jahjaga je primio predsednik Slovenije, Danilo Turk

Ljubljana, 18. juli 2011.god. - Predsednica Republike Kosova, g-da Atifete Jahjaga zapocela je danas dvodnevnu posetu Republici Sloveniji na poziv predsednika ove zemlje, g-dina Danilo Turk.

Na  pocetku je predsednicu Jahjaga primio predsednik Turk, a zatim su predsedavali svojim respektivnim delegacijama na zajednickom susretu.
 
Nakon sastanka, predsednica Jahjaga i i predsednik Turk  govorili za medije o temama o kojima  su razgovarali na  zajednickom susretu.
 
Kasnije, predsednik Turk je priredio  veceru u cast posete predsednice  Jahjaga, gde su takoderr razgovarali o nizu tema.
 
U nastavku  donosimo  izjave  predsednika Turka i predsednice Jahjaga koje su dali nakon sastanka, ali i njihove  odgovore su dali na pitanja novinara:
 
Predsednik Turk: ja sam bio u posjeti Kosovu u decembru 2009. god. bila je prva moja poseta, radna  poseta, dok nas  je danas posetila predsednica Republike Kosova, g-da Atifete Jahjaga.
 
Slovenija je priznala Republiku Kosova kao nezavisnu državu marta  2008. god i od tada smo razvili vrlo dobre odnose na svim nivoima, na  politickom, ekonomskom i drugim nivoima.
 
Što se tice ekonomskih odnosa izmedu dve zemlje imaju dobar trend razvoja ovih odnosa. Rast poslovanja izmedu dve zemlje je povecan za  oko 12% i u daljem  je usponu. Mi nameravamo da imamo  trgovinski  balans izmedu dve zemlje i da razvijamo sve ostale oblike saradnje. 
 
Želim da istaknem  znacaj slovenskih  ulaganja na Kosovu. Cifre su  razne, ali naša je prisutnost znacajna.
 
Što se tice politickih odnosa, Slovenija podržava Kosovo u njene  ciljeve. Buducnost Kosova je u Evropskoj uniji. Iz tog razloga, mi podržavamo sve korake kretanja Kosova prema Evropi. Mi smo za  razvijanje potrebnih  pregovora o liberalizaciji viznog režima. Bilo bi dobro za Evropsku uniju da odredi  tehnicke uslove  za pregovore i da  zapocne  proces pregovora.
 
Želimo da se  proces saradnje Evropske unije i Kosova odvija u pravcu  stvaranja odgovarajuceg pravnog okvira te saradnje u buduce.
 
Naša je želja da Kosovo i dalje deluje kao aktivan faktor  stabilnosti u Jugoistocnoj Evropi.
 
Predsednica Jahjaga: Moja poseta Republici Sloveniji na poziv poštovanog  predsednika Danila Turka t, ima za cilj unapredivanje  odnosa izmedu Republike Kosova i Republike Slovenije.
 
Ovo je moja prva simbolicno bilateralna poseta nekoj  zemlji  i drago mi je da je ova zemlja  upravo Slovenija,  zato što se Republika Slovenija i slovenski narod našli uz  narod Kosova i podržali pravedan zahtev  za slobodu i nezavisnost.
 
U pravo je odavde alarmirana  javnost o opasnosti od srpskog nacionalizma i ekspanziju srpskog režima  kojeg bi uz pomoc savezne vojske ucinio  svim narodima  svim republikama i narodima bivše Jugoslavije. To je vec prošlost i verujem  da vec imamo pouku od toga i da  su sve  naše zemlje orijentisane ka clanstvu u Evropskoj uniji, što  je Republika Slovenije ucinila prva od republika bivše  Jugoslavije.
 
U toku susreta sa predsednikom Danilo Turk dobila sam obecanje da ce pomoci Vladu i narod Kosova na putu integracija prema Evropskoj uniji. Takoder smo razgovarali bilateralnim odnosima, posebno o ekonomskoj saradnji i procesu priznavanja nezavisnosti Kosova  i o  daljem  lobiranju kako bi se omogucilo Kosovu da postane buduca clanica UN-a i drugih mehanizama i medunarodnih organizacija, kao i clan Evropske unije i NATO-a.
 
Iskustvo i podrška Republike Slovenije imaju poseban znacaj.
 
Sa predsednikom  Slovenije razgovarali smo i o opštem  stanju u regiji te u tom kontekstu i o dijalogu izmedu Republike Kosova i Republike Srbije, koji  se odvija uz pomoc i  posredovanje Evropske unije. Kao što znate do sada je  dogovoreno da  se reše tri pitanja koja preokupiraju naše zemlje, a posebno gradane obih  zemalja. Do kraja ove godine, verujem da cemo postici dogovor za još 5 drugih pitanja.  Ja, predsednica  države dala sam punu podršku dijalogu, jer je to jedini nacin na koji dve zemlje, koje su bile u ratu, normalizuju  odnose. Republike, Kosovo i Srbija u nedalekoj buducnosti priznace se medusobno  i uspostavice  diplomatske odnose i sklopice  bilateralne sporazume koje je  vec Kosovo  potpisalo sa drugim susednim zemljama.
 
Za Republiku Kosovo je bitno clanstvo u EU.  Mi koristimo prednosti prisustva raznih medunarodnih misija na Kosovu da bi postizanje standarda i ispunjavanje potrebnih uslova imaju potrebnu brzinu, ovo je takoder i cilj  medunarodne misije na Kosovu  za potporu izgradnje države i demokratskih procesa.
 
Kosovo treba jasan put i  ove godine trebalo dobiti  putokaz  za liberalizaciju viza što je u interesu gradana Kosova i u interesu Evropske unije jer  sve zemlje Zapadnog Balkana nemaju drugu  buducnosti osim clanstva u EU.
 
*****
Pitanje: Koja je uloga Slovenije u novim priznavanjima Kosova i njenu integraciju u evropske institucije?
 
Predsednik Turk: Slovenija je do sada ucinila  mnogo  u tom pogledu. Imamo važnu ulogu u sklopu  KFOR-a na Kosovu. Slovenija je afirmisana  u tom pogledu. Slovenija ima dobar bilateralan program, koji  osim  ekonomskih ukljucuje i ostala pitanja, ali i druge projekte.
 
Slovenija,u svojoj  saradnju sa Kosovom, ima poseban profil. S obzirom na ovaj profil, rec  Slovenije u EU se cuje i moramo postici da  tematika Kosova tamo dobije visok  nivo prioriteta. To nije lako. EU kao što znate je ukljucena  u mnoge probleme, kao što je financijska situacija a i sa  druge  strane u kriznim podrucjima u Africi, koji su na rubu Evrope. To je izazvalo posebnu pozornost u Evropi. Za to je najbolje da se zemlje poput Slovenije angažiraju da pitanje Kosova ne silazi sa  vrha  agende  EU-a.
 
Što se tice konkretnih aktivnosti, želim istaci  liberalizaciju viza. Mislim da je ovo prakticno pitanje koja pomaže. To nije lako, jer su pet zemlje odlucile da ne priznaju  Kosovo. Ali, razgovaramo sa svima, pokušavamo da priznavanja budu što pre. Ovdje važnu ulogu ima i Predsednica Jahjaga. Mi smo bili zajedno u Varšavi, gdje je bila dobra reakcija, jer u krug država koje nisu priznale Kosovo, izjavljene su  odredene stvari.
 
Ne mogu prejudicirati vreme  kada ce Kosovu priznati sve zemlje  Evropske unije. Ali želim reci da smo vrlo odlucni  da priznaju Kosovo. Naše je stajalište da se svi na podrucju Jugoistocne Europe  medusobno  priznaju i saraduju Ovaj princip je polazište za saradnju i tako ce biti i dalje.
 
Pitanje: Ako bi bio  predlog da Zapadni  Balkan zajedno ude u EU, koji ce biti vaš stav?
 
Predsednica Jahjaga: Pitanje evropskih integracija nije samo stvar pojedinih država. Zemlje u regiji su zemlje koje uglavnom imaju malu populaciju. Republika Kosovo ima vrlo dobre odnose sa svim zemljama u regiji i to je jedan od glavnih preduslova za evropsku integraciju.

Naveo sam tehnicki dijalog izmedu Republike  Kosova i Republike Srbije.  To je proces  koji ce  olakšavati  život  gradanima obe zemlje. Snažno verujem  da ce  se  u   nedaleko vreme  Republika Srbija i Republika Kosova  medusobno priznati kao nezavisne  države i  ubeden sam  da  ce se uspostaviti  medusobne diplomatske  odnose. Ja isto tako  verujem da ce  se ove dve zemlje poceti  da sklapaju medudržavne ugovore, proces  koji vec  je Kosovo  zapocelo  sa  svim zemljama regije.

Na  Samitu u Ohridu,  gde su bili i  predsednici  Makedonije,  Crne Gore i Albanije,  jedna  od glavnih tema diskusije  je bila  zajednicka agenda  svih  zemalja za  evropske integracije. Veoma je znacajno  da  sve ove zemlje imaju  jasnu evropsku agendu.

Evropske integracije  su jedini put  za ove zemlje.  Samo  ovako  regiji  ce se vratiti  normalnost, mir i stabilnost.

Pitanje:  Koje su moguce prepreke na  buducem putu evropskih  integracija  Kosovu?
Da li može Srbija  postaviti prepreke  ako  prva  ulazi u EU?

Predsednica Jahjaga:  Nalazim se  na prijateljskoj poseti,  gde  smo sa  predsednikom Turk  diskutovali o  povecanju saradnje  izmedu Republike Kosova i Republike Slovenije. Mi smo dobili  obecanje    da ce  Kosovo biti pomognuta u daljem procesu  evropskih integracija,  proces gde ce Kosovo imati  jasan  i otvoren put.

Iskreno  ne znam kako ce se Srbija ponašati u buduce, ali  Republika Kosova ce biti otvorena  i  imace  moto  dobre saradnje  sa svim susednim  i  zemljama  regije. Danas  ne  želim da iz Slovenije  šaljem  poruke   Beogradu, ali  vi znate koja je jasna agenda za EU,  još uvek 5  zemalja EU nisu  priznale  Kosovo. Poznata su  vam dostignuca kosovskih  institucija.

Republika Kosovo ima za cilj clanstvo  u  EU,  NATO i  OUN kao i  u svim regionalnim inicijativama  i medunarodnim organizacijama.

Republika Kosova  je spremna  da preuzme sve odgovornsoti i obaveze clanstva u Evropskoj zajednici.

Predsednik Turk:  Slažem se sa stavovima  predsednice.   Mislim  da je važno  da se  objašnjava jedno znacajno nacelo:  u Evropi svi  žele  da  pregovori   izmedu Kosova i Srbije  idu napred. Mi ne cenimo  da napredak u  pregovorima izmedu Kosova i Srbije  budu  preduslov za   kretanje napred na ostalim nivoima.  Ovo nije uslov.  Odnosi se na dva paralelna procesa. Jedan je proces  pregovori  izmedu Kosova i Srbije  a drugi  je  pregovori izmedu Kosova i Evropske zajednice.  Ova dva procesa moraju  da idu paralelno. Ne treba  da se  stvara ideja  da  proces izmedu  Kosova i Srbije je  preduslov  za   kretanje  Kosova  prema EU.

Pitanje: Na Kosovu  ima  suprotstavljanja, opozicione stranke  kažu da se dijalog mora prekinuti.  Dok  pitanje se odnosi  na  evropsku prisutnost na Kosovu. – EULEX-a ?

Predsednica Jahjaga: Proces dijaloga  nije   najbolji nacin  ali  je  jedini  za normalizaciju  odnosa izmedu dve zemlje.  Na tehnickom dijalogu do sada su  postignuta   tri dogovora,  koji se odnose  na poboljšanje  života  gradana obe  zemlje.  Ovi  dogovori nece se usvajati od vlada niti ce se  ratificirati  od  respektivnih skupština  kao  i nece se  potpisati  od  predsednika  jedne  niti druge zemlje. Do sada je Kosovo pokazalo spremnost  za  stvaranje radnih  grupa za   sprovodenje ovih dogovora. Ovaj je  jedini nacin  da pocnemo  normalizaciju odnosa  sa  susednom državom.

Što se tice  misije EULEX-a,  u interesu  je gradana Kosova  ali i u interesu Evropske zajednice,  da  ova misija bude  uspešna. Jedini nacin  da  Evropska zajednica na Kosovu  bude  uspešna  je da ova  misija ispunjava  svoje  obaveze. Do sada  EULEX  je imao  veoma dobru saradnju  sa svim institucijama Kosova  i da ce se ova saradnja   povecati  i dalje  u cilju  realizacije misije EU na  Kosovu.