PREDSEDNICA REPUBLIKE KOSOVO, GOSPOĐA ATIFETE JAHJAGA SE SASTALA SA MINISTROM INOSTRANIH POSLOVA EGIPTA, MOHAMMED AMR

Na sastanku sa Ministrom Inostranih Poslova Egipta Mohammed Amr Predsednica Jahjaga je informirala sagovornika o postignutom napretku Republike Kosovo još od proglašenja njene nezavisnosti.

Ona je naglasila da država Kosovo vec je jedna medunarodna realnost, priznata od 86 zemalja sveta i njena nezavisnost je nepovratna.

Predsednica Jahjaga rece da je Kosovo jedan slucaj sui generis u svetu i ona se ne može uzeti kao pretekst za secesionisticke pokrete u svetu. Ona je nadalje naglasila da nezavisnost Kosova izvire iz volje naroda Kosova i Medunarodni Suda Pravde je razjasnio da ono nije u suprotnosti sa medunarodnim zakonom.

Predsednica Jahjaga je, na sastanku sa Ministrom Amr, postavila i zahtev da država Egipat prizna Republiku Kosovo i zatražila podršku ove države za clanstvo Kosova u Evropsku Banku za obnovu i razvoj.

Ministar Amr je, s njegove strane, cenio postignuti napredak na Kosovu i naglasio da država Egipat s interesovanjem prati zbivanja na Kosovu i da je zainteresovana da uspostavlja bliske odnose saradnje izmedu dve zemlje.
On je podsecao da je Egipat, iako formalno nije priznao Republiku Kosovo, podržao clanstvo Kosova u Svetsku Banku i Medunarodni monetarni fond.