Predsednica Osmani razgovarala sa rukovodiocima američke vladine agencije Korporacija Milenijumski izazovi

Predsednica Republike Kosovo Vjosa Osmani razgovarala je sa Mahmoudom Bahom, vršiocem dužnosti izvršnog direktora i Alexiom Latortue, zamenicom izvršnog direktora Korporacije Milenijumski izazovi (MCC), koji su joj čestitali na izboru za predsednicu Kosova i izrazili su spremnost da povećaju saradnju i podršku Kosovu.

Predsednica Osmani potencirala je da je saradnja sa američkim državnim agencijama kao što je Korporazija Milenijumski izazovi dokaz o strateškoj orijentaciji Republike Kosovo u vezi sa posebnim odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama. Predsednica Osmani istakla je da su prioriteti kosovskih institucija reforme na mnogim poljima upravljanja, koje će omogućiti stvaranje novih radnih mesta i vladavinu zakona. 


Rukovodioci Korporacije Milenijumski izazovi, Bah i Latortue podvukli su bitnost nastavka saradnje između kosovskih institucija i MCC-a radi realizovanja programa koji doprinose energetskoj tranziciji prema čistim energetskim izvorima. U tom pravcu, predsednica Osmani istakla je da je jedan od njenih ključnih prioriteta tretiranje pitanja životne sredine i pitanja energetike, kako bi Kosovo postalo deo globalne agende za životnu sredinu i za borbu protiv klimatskih promena. 


Predsednica Osmani i rukovodioci agencije Korporacija Milenijumski izazovi, složili su se da povećaju saradnju tokom ove godine u smeru finalizovanja novog nekolikogodišnjeg programa MMC-a  podrške Kosovu. Dosadašnji program MMC-a pomogao je Kosovu u dva bitna polja, privrednom razvoju i smanjenju siromaštva preko realizovanja projekata za stabilno snabdevanje električnom energijom i promovisanje transparentnog i odgovornog upravljanja.