Predsednica Osmani produžila tehnički mandat Misiji EU za vladavinu zakona na Kosovu

Predsednica Vjosa Osmani je putem pisma, koje je poslala visokom predstavniku EU za spoljnu politiku i bezbednost Josepu Borrellu Fontellesu, obavestila istog o nastavku mandata EULEX-u na još godinu dana.

U pismu poslatom g. Borellu predsednica Osmani je istog obavestila da će EULEX imati tehnički mandat, bez izvršne snage, koji je zasnovan samo na praćenju, mentorstvu i davanju saveta, na osnovu razmene pisama iz 2018. godine i zahteva koje je podnela predsednica Osmani u pismu poslatom 14. juna. Isti mandat se može produžiti na još godinu dana ukoliko predsednica Republike Kosovo pozitivno oceni rad ove misije.

 

Predsednica Osmani predložila je da na osnovu zahteva i potreba koje su identifikovale institucije Republike Kosovo – institucije EU pružaju ekspertizu, savetodavne usluge, kao i finansijsku pomoć u pitanjima koja imaju veze sa reformama u pravdi. Predsednica Osmani je takođe pozvala EULEX da tehnički i u obliku davanja saveta podrži pitanja koja proizilaze iz Istambulske konvencije o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

 

Dalje je predsednica Osmani u pismu ponovo potvrdila posvećenost institucija Republike Kosovo da garantuju vladavinu reda i zakona, ispunjenju obaveza koje proizilaze iz SSP-a i daljem unapređenju saradnje između Republike Kosovo i Evropske unije.

 

Ovaj mandat EULEX-a je tehnički mandat, koji je ekskluzivno zasnovan samo na savetodavnoj, mentorskoj i nadzornoj ulozi u skladu sa Ustavom Republike Kosovo.