Predsednica Osmani dočekala je na sastanku grupu devojaka i žena iz egipatske zajednice

Predsednica Republike Kosovo Vjosa Osmani je uoči 24. juna, Nacionalnog dana egipatske zajednice, dočekala grupu žena iz ove zajednice.
Predsednica Osmani je istakla da je sudbina Kosova da se sastoji od raznolikog društva, u čijem sastavu su i egipatske devojke i žene, koje su aktivno angažovane na unapređenju prava zajednice.

„Zajednice su dodatna vrednost našem društvu i mi moramo dati sve od sebe da im garantujemo jednake mogućnosti i tretman. Osnaživanje žena je za mene prioritet. Pružanje mogućnosti za zapošljavanje stvara ne samo ekonomsku nezavisnost, imajući u vidu činjenicu da je uloga žena u društvu izuzetna, u svim oblastima“, rekla je predsednica Osmani.

Na sastanku je predsednica ohrabrila devojke i žene iz egipatske zajednice da nastave njihovo angažovanje na osnaživanju.

„Kao institucije zemlje, pobrinućemo se za sveobuhvatan pristup i garantovanje vaših prava. Podrška i osnaživanje žena treba da bude zajednička obaveza tako da se svaki građanin tretira dostojanstveno i da bude jednak“, rekla je.